Aktualności

W obronie polskiej samorządności

2017.01.26 13:20 , aktualizacja: 2017.01.27 09:44

Autor: oprac.na podst.zebr.mat., Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Marszałek Adam Struzik, wiecemarszałek Janina Ewa Orzełowska oraz starostowie powiatów Ziemi Węgrowskiej fot. SP w Węgrowie
wójtowie, burmistrzowie Ziemi Węgrowskiej fot. SP w Węgrowie

Prezes Ruchu Obrony Polskiej Samorządności – marszałek Adam Struzik oraz wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska spotkali się z samorządowcami Ziemi Węgrowskiej. Dyskutowano o ograniczaniu praw obywatelskich i odbieraniu kompetencji samorządom w świetle ostatnich decyzji rządu.

 

Ruch Obrony Polskiej Samorządności

To odpowiedź różnych środowisk samorządowych na sukcesywne ograniczanie ich roli. Samorządowcy podkreślają, że administracja rządowa przejmuje działania, których finansowanie jest w pełni zabezpieczone, pozostawiając te najbardziej problemowe. Stoi to w sprzeczności z ideą reformy samorządowej. Jej założeniem był demontaż centralnego sposobu zarządzania i oddanie odpowiedzialności tym, których decyzje bezpośrednio dotyczą – mieszkańcom. Jak podkreślił marszałek Adam Struzik, sukces reformy samorządowej polega na dobrych i przejrzystych rozwiązaniach, które pozwalają realizować rzeczywiste potrzeby lokalnych społeczności.

 

Bliżej ludzi

Zdaniem samorządowców, rząd, modyfikując szereg ustaw, powinien zaproponować kompleksową koncepcję podziału zadań pomiędzy administrację rządową a samorządy terytorialne. Marszałek Adam Struzik podczas spotkania z samorządowcami przedstawił główne założenia prac stowarzyszenia. Podkreślił, że ruch propaguje postawy sprzyjające zachowaniu demokratycznego państwa prawnego, wspiera  ideę społeczeństwa obywatelskiego. Gospodarz spotkania, starosta węgrowski Krzysztof Fedorczyk wyraził  przekonanie, że ROPS będzie służył obronie fundamentalnych wartości mieszkańców.

 

 

Liczba wyświetleń: 354

powrót