Aktualności

Wsparcie dla straży pożarnej

2017.01.16 13:45

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • wicemarszałek Wiesław Raboszuk i członek zarządu Rafał Rajkowski podpisują umowy fot. Michał Słaby
  • przedstawiciele samorządu województwa i m.st.Warszawy fot. Michał Słaby
  • przedstawiciele samorządu województwa i gminy Chynów fot. Michał Słaby

Skuteczne prowadzenie akcji ratowniczych wymaga specjalistycznego wyposażenia ochotniczych straży pożarnych. Na ten  cel zaplanowano ponad 12 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020. W pierwszym ogłoszonym w tym obszarze konkursie unijne wsparcie otrzymały m.in. OSP Stara Miłosna i OSP Chynów.

 

Umowy o dofinansowanie projektów podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk, członek zarządu województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski, ze strony beneficjentów – zastępca prezydenta m.st. Warszawy Michał Olszewski oraz wójt gminy Chynów Tadeusz Zakrzewski.

 

Skuteczne akcje ratownicze w Warszawie

Dzięki przyznanemu, decyzją zarządu województwa, wsparciu w kwocie ponad 618 tys. zł, OSP Stara Miłosna kupi średni samochód ratowniczo-gaśniczy wraz ze sprzętem. Do strażaków trafi także pompa pożarnicza, zestaw ratownictwa technicznego i medycznego oraz agregat prądotwórczy.

OSP Stara Miłosna obejmuje swoim działaniem obszar  20 km o zróżnicowanym ukształtowaniu. Są to zarówno tereny zurbanizowane, jak i leśne. Stąd tak ważna jest zdolność do prowadzenia akcji w różnych warunkach. Dotarcie strażakom-ochotnikom do najtrudniej położonych obszarów umożliwi, zakupiony ze środków unijnych, samochód wyposażony w napęd na cztery koła oraz składaną drabinę. Jego sześcioosobowa załoga będzie mogła utrzymywać stałą łączność radiową ze stanowiskiem kierowania i innymi zastępami ratunkowymi. Zakupiony będzie także specjalistyczny sprzęt przeciwpowodziowy, do ratownictwa wysokościowego, wodnego, chemiczno-ekologicznego i poszukiwawczo-ratowniczego. Takie wyposażenie pozwoli OSP szybciej i skuteczniej reagować na sytuacje zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców nie tylko w Warszawie, ale również np. Otwocku, Mińsku Mazowieckim, Legionowie czy Wołominie.

 

Bezpieczniej w gminie Chynów

Fundusze unijne pomogą w zapewnieniu bezpieczeństwa w gminie Chynów, a także częściach gmin Warka, Prażmów, Grójec i Góra Kalwaria, gdzie przeważają łąki i tereny leśne. Dzięki ponad 357,5 tys. zł dotacji OSP w Chynowie zakupi średni samochód ratowniczo-gaśniczy oraz dodatkowy sprzęt specjalistyczny do ratownictwa technicznego, medycznego, wysokościowego i ochrony przeciwpowodziowej. Pozwoli to na zwiększenie ochrony życia i zdrowia prawie 10 tys. osób. Specjalistyczny sprzęt poszerzy obszar prowadzonych działań, np. ratowania poszkodowanych w wypadkach drogowych. Wyposażenie przeciwpowodziowe przyczyni się do zabezpieczenia brzegów Wisły i Pilicy oraz skutecznego zwalczania skutków ewentualnych powodzi.

 

 

Liczba wyświetleń: 1205

powrót