Aktualności

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie

2017.01.05 15:15 , aktualizacja: 2017.01.11 10:57

Autor: Mariusz Sztal, WORD Warszawa, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

  • Przemawia marszałek Adam Struzik fot. Ł. Cichocka
  • POsiedzenie MRBRD fot. Ł. Cichocka
  • Głosowanie fot. Ł. Cichocka
  • Wystąpienie dotyczące wyboru sekretarza rady fot. Ł. Cichocka
  • fot. Ł. Cichocka

W siedzibie urzędu marszałkowskiego odbyło się posiedzenie Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, któremu przewodniczył marszałek Adam Struzik.

O czym rozmawiano?

Porządek obrad przewidywał zmianę Regulaminu Rady, wybór sekretarza oraz zastępcy sekretarza rady, wyznaczenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego do jej obsługi oraz podjęcie uchwał dotyczących:

  • przyznania wyróżnienia MRBRD „Za zasługi i zaangażowanie w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim”,

  • zatwierdzenia planu wydatków Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w roku 2017 na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego,

  • przyjęcia planu pracy Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w roku 2017.

  •  

Koordynacja działań

Na szczególną uwagę zasługuje fakt powołania Stałego Sekretariatu działającego przy Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie. Do jego zadań poza planowaniem i organizacją pracy MRBRD będzie należała koordynacja działań służących poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, skuteczności wymiany informacji na szczeblu państwowym i wojewódzkim i ich analizie w odniesieniu do „Strategii Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  na obszarze województwa mazowieckiego w latach 2014–2020”. Ważnym zadaniem będzie promocja działań poprzez media tradycyjne i społecznościowe. Dzięki temu Mazowiecka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ma stać się liderem szczebla wojewódzkiego w całym kraju. Sekretarzem rady został dyrektor WORD w Warszawie Dariusz Marek Szczygielski, a na jego zastępcą – dyrektor WORD w Radomiu Dariusz Piątek.

 

Podsumowanie 2016r.

Członkowie rady zapoznali się ze sprawozdaniami rocznymi: Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, Komendy Stołecznej Policji, Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o/Warszawa, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, oraz Zespołu Monitorującego pracę komisji.

Liczba wyświetleń: 354

powrót