Aktualności

Dzień samorządu na Ukrainie

2016.12.13 10:25 , aktualizacja: 2017.06.03 09:59

Autor: Marcin Kaczmarek (KM), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Paweł Sołowikowski, Janina Ewa Orzełowska, Wiaczesław Nehoda fot. Marcin Kaczmarek
Flagi państwowe krajów biorących udział w konferencji fot. Marcin Kaczmarek

W miejscowości Pławie w obwodzie lwowskim uroczyście obchodzono Dzień Samorządu na Ukrainie. Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentowała wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

 

Współpraca i rozwój

Głównym punktem spotkania była konferencja poświęcona reformie samorządowej na Ukrainie z udziałem szefów rad rejonowych obwodu lwowskiego, przedstawicieli polskiego rządu i samorządów, dyplomatów z krajów sąsiadujących z Ukrainą. W trakcie paneli dyskusyjnych omówiono różne aspekty związane z tworzeniem wspólnot lokalnych oraz wymieniono się doświadczeniami na temat wymiaru regionalnego i lokalnego współpracy międzynarodowej Ukrainy, w tym współpracy polsko-ukraińskiej.

Wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska zabrała głos w panelu „Jak obudzić potencjał wewnętrzny wspólnot ukraińskich”. Podkreśliła potrzebę angażowania społeczności lokalnych w realizację projektów, dzięki czemu efekty ich realizacji będą trwałe.

 

Środki unijne szansą dla ukraińskich samorządów

Szczególną uwagę zwrócono na wykorzystanie dostępnych dla Ukrainy funduszy Unii Europejskiej, przede wszystkim w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. Strona ukraińska zaznaczyła, że w poprzednim okresie programowania wnioski z obwodu lwowskiego stanowiły ponad 50 proc. wszystkich złożonych. Środki unijne są najlepszą możliwością uzyskania funduszy na rozwój i realizację projektów zarówno infrastrukturalnych, jak i miękkich, które przyczynią się do poprawy poziomu i jakości życia beneficjentów.  

 

Organizatorami wydarzenia byli przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Andrij Parubij, przewodniczący Rady Obwodu Lwowskiego Oleksandr Hanuszczyn oraz przewodniczący Państwowej Administracji Obwodu Lwowskiego Ołeh Syniutka.

Liczba wyświetleń: 383

powrót