Aktualności

Dla lepszej przyszłości Mazowsza

2016.11.17 12:20 , aktualizacja: 2016.11.17 15:23

Autor: oprac. Monika Gontarczyk, Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

  • przemawia marszałek Adam Struzik Fot. Michał Słaby
  • uczestnicy forum słuchają prelekcji Fot. Michał Słaby
  • przemawia dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Mariusz Frankowski Fot. Michał Słaby
  • rozmowy w kuluarach Fot. Michał Słaby
  • Debata na rzecz rozowju kapitalu ludzkiego Fot. Agnieszka Pazio
  • prelegenci debaty Fot. Agnieszka Pazio
  • jedno ze stoisk, króre odwiedziła Elżbieta Lanc Fot. Agnieszka Pazio
  • Elżbieta Lanc w trakcie debaty - ujęcie zza kamery telewizyjnej Fot. Agnieszka Pazio

Jak tworzyć inteligentne miasta? W jaki sposób zwiększać innowacyjność biznesu? Jak rozwijać kapitał ludzki? O tym rozmawiano podczas 7. Forum Rozwoju Mazowsza. Dwudniowe spotkanie otworzył m.in. marszałek Adam Struzik.

 

Drugiego dnia forum rozmawiano m.in. o kierunkach wsparcia kapitału ludzkiego w kontekście strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju.  W dyskusji uczestniczyła Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego, która była jednym z prelegentów debaty.

 

W ramach obowiązującej agendy unijnej Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020. Zdecydowana większość środków przeznaczona będzie na wdrażanie idei smart city oraz wzmacnianie innowacyjności i przedsiębiorczości w regionie. Dlatego tegoroczną edycję zdominują trzy obszary tematyczne – Smart City, Smart Business i Smart People.

 

Jak rozwijać inteligentne miasta na Mazowszu?

W strefie Smart City, czyli poświęconej rozwojowi inteligentnych miast rozmawiano o tym, jak Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wspiera rozwój miast, jakie są możliwości dofinansowania projektów miejskich oraz na co zwracać uwagę, realizując działania w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Zaprezentowano także sposoby efektywnego zarządzaniem energią oraz adaptacji do zmian klimatu. Podjęto również dyskusję dotyczącą mobilności miejskiej i innowacyjnych rozwiązaniach w transporcie.

 

Jak wzmacniać innowacyjność biznesu?

Strefę Smart Biznes w całości poświęcono działaniom na rzecz rozwoju biznesu. Dyskusje i warsztaty objęły współpracę nauki z biznesem i zwiększanie transferu innowacyjnych rozwiązań na rynek. Eksperci pokazywali, jak opracować i z sukcesem wdrożyć firmową strategię w obszarze badań i rozwoju, na co zwracać uwagę, planując ekspansję zagraniczną, jakich błędów unikać. Podstawą obecnej perspektywy unijnej jest współpraca i dyfuzja efektów do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Zastanawiano się zatem, jak łączyć młodych i kreatywnych przedsiębiorców z dużymi korporacjami oraz jak powinna wyglądać współpraca przedsiębiorstw z instytucjami otoczenia biznesu.

 

Jak rozwijać kapitał ludzki i społeczny?

Strefa Smart People to rozmowy na temat rozwoju ludzi, a także kapitału społecznego niezbędnego do tworzenia inteligentnych miast oraz propozycje innowacyjnych rozwiązaniach wspierających edukację.

 

Forum w dwóch słowach

Forum Rozwoju Mazowsza to najważniejsze w województwie mazowieckim wydarzenie konferencyjne dotyczące rozwoju regionu. Poświęcone jest promocji funduszy unijnych, wymianie doświadczeń i dyskusjom o tym, jak wzmacniać innowacyjność i przedsiębiorczość Mazowsza. Oprócz prelekcji i debat odbywają się również warsztaty i sesje networkingowe inspirujące do poszukiwania nowych rozwiązań i nawiązywania współpracy na rzecz realizacji wspólnych inicjatyw.

 

Wydarzenie honorowym patronatem objęli Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Ministrowie Rozwoju i Cyfryzacji.

Liczba wyświetleń: 504

powrót