Aktualności

Jak budować nowoczesną Europę?

2016.10.28 15:05 , aktualizacja: 2017.01.31 10:45

Autor: na podst. materiałów EPL, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

  • Stół prezydialny Pobierz: Stół prezydialny fot. archiwum EPP
  • Marszałek Adam Struzik i przewodniczący EPL Michael Schneider Pobierz: Marszałek Adam Struzik i przewodniczący EPL Michael Schneider fot. archiwum KR
  • posiedzenie Pobierz: posiedzenie fot. archiwum EPP
  • Materiały promocyjne konferencji Pobierz: Materiały promocyjne konferencji fot. archiwum EPP

​Lokalni i regionalni liderzy Europejskiej Partii Ludowej w Komitecie Regionów (EPL) wezwali do bliskiej współpracy miast i regionów w ramach „Europejskiej strategii dla regionu adriatycko-jońskiego” (EUSAIR). W posiedzeniu uczestniczył marszałek Adam Struzik.

 

Piąty filar

Ponad 80 członków EPL zebrało się w wyjazdowym posiedzeniu w Dubrowniku, aby omówić wyzwania i możliwości dla regionu adriatycko-jońskiego z lokalnymi liderami i ekspertami. Grupa EPL w pełni popiera EUSAIR i jej 4 filary – „błękitny” rozwój, jakość środowiska, zrównoważona turystyka i tworzenie połączeń międzyregionalnych. Jednak jak podkreślił prezydent regionu Dubrovnik-Neretva Nikola Dobroslavić , te cztery filary powinny być wsparte piątym, którym jest bezpieczeństwo, ponieważ ten makroregion jest w samym sercu obecnych europejskich wyzwań, w tym także kryzysu imigracyjnego. Filary te muszą być oparte na silnych korzeniach i aktywnym zaangażowaniu władz lokalnych i regionalnych. Co więcej, musimy zapewnić kluczowe połączenia transportowe w makroregionie – przede wszystkim zbudować autostradę adriatycko-jońską, linie kolejową Rawenna–Brindisi oraz połączenia drogowe i morskie z zachodu na wschód.

 

Działania w skali mikro…

Przewodniczący EPL Michael Schneider zaznaczył, że kryzys ekonomiczny zostawił swój ślad również w regionie adriatycko-jońskim, szczególnie poprzez spadek inwestycji publicznych i prywatnych. Podkreślił potrzebę mocniejszego skupienia się na inwestycjach celowych, opartych o lokalne potrzeby stymulowania zrównoważonego rozwoju i tworzenia nowych miejsc pracy. Trzeba osiągnąć większą harmonię pomiędzy finansowaniem unijnym, państwowym, regionalnym i lokalnym, a także tworzyć więcej partnerstw publiczno-prywatnych. Szczebel lokalny i regionalny musi być mocno zaangażowany we wdrażanie tych procesów.

 

… i makro

Przewodniczący Komitetu Regionów Markku Markkula w wystąpieniu podkreślił wagę strategii makroregionalnych w realizacji nowej wizji Europy. Oferują one odpowiednią platformę do wymiany wiedzy i doświadczeń, dzielenia się innowacjami i nowymi technologiami, współtworzenia projektów europejskich a w efekcie do zbudowania nowej wizji Europy.

 

Liczba wyświetleń: 478

powrót