Aktualności

Bliżej Ameryki

2016.10.21 09:40 , aktualizacja: 2016.10.21 15:47

Autor: oprac.na podst. mat. Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • Marszałek Adam Struzik przemawia podczas otwarcia Amerykańskiego Centrum Kultury
  • Ambasador USA w Polsce Paul Jones
  • Marszałek Adam Struzik,dyrektor biblioteki przy ul. Koszykowej Michał Strąk i ambasador USA w Polsce Paul Jones fot. Ambasada USA w...
  • Przedstawiciele ambasady amerykańskiej w bibliotece głównej m.st. Warszawy fot. Ambasada USA w...
  • Plakat
  • Otwarcie Amerykańskiego Centrum Kultury fot. Ambasada USA w...

Dostarczanie rzetelnych informacji o Stanach Zjednoczonych, nauka języka angielskiego, organizowanie wydarzeń kulturalnych, debat, pokazów filmowych, prowadzenie doradztwa edukacyjnego, udostępnianie księgozbioru, czasopism, filmów w języku angielskim to wybrane obszary z szerokiej oferty programów i usług nowo otwartego American Center Warsaw. W inauguracji działalności wziął udział marszałek Adam Struzik.

 

Amerykańskie Centrum Kultury  to efekt współpracy Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie i Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego.

 

– Cieszę że to kultura będzie tym, co pogłębi więź i przyjaźń między naszymi narodami, a Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego będzie miała w tym swój ogromny udział. Placówka idzie z duchem czasu, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom mieszkańców, nie tylko tym materialnym, lecz także intelektualnym i duchowym, a teraz przyczyni się również do wzajemnego zbliżenia Mazowszan i mieszkających tu Amerykanów – podkreślił marszałek Adam Struzik.

 

Departament Stanu USA uznał American Center Warsaw za jeden z 12 pierwszoplanowych ośrodków „American Spaces” w całej Europie. Placówka w Warszawie to przykład, jak wielką wagę Stany Zjednoczone przykładają do umacniania relacji polsko-amerykańskich poprzez poszerzoną wymianę informacji, udostępnianie posiadanych zasobów oraz kontakty personalne.

 

Misja

Centrum będzie również służyć jako ośrodek koordynujący inicjatywy podejmowane we współpracy z Amerykańskimi Centrami Informacyjnymi  (American Corners), które mają siedzibę w 6 polskich miastach – Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Lublinie, Radomiu i Wrocławiu.  Organizowane będą  m.in. warsztaty uczące projektowania trójwymiarowego, tworzenia stron internetowych i aplikacji mobilnych, zajęcia z robotyki, kursy przedsiębiorczości obejmujące tworzenie planu biznesowego, naukę pracy w grupie, budowę strategii, poszukiwanie finansowania i zachowanie konkurencyjności na światowym rynku. Uczestnicy projektu – licealiści i studenci, zostaną otoczeni opieką mentorów-praktyków, którzy pokażą, jak działać lokalnie, myśląc globalnie.
American Center Warsaw będzie też prowadzić warsztaty dla kobiet i dziewcząt, w tym seminaria i doradztwo ekspertów w obszarze rozwoju biznesu, marketingu i umiejętności komunikacyjnych.  Doradcy i eksperci będą przygotowywać przyszłe liderki do odgrywania coraz większej roli w lokalnym środowisku. Będą też spotkania i debaty dotyczące architektury, tworzenia dobrych przestrzeni publicznych czy ekologii.
 

W najbliższym czasie

Wydarzenia m.in. z dziedzin: nauki programowania i robotyki dla młodzieży, nauki języka i klubu konwersacyjnego prowadzonego przez amerykańskich stypendystów Fulbrighta; kursy wspierające rozwój zawodowy nauczycieli języka angielskiego; serie debat kulturalnych poświęconych sztuce, architekturze, społecznej ekonomii; warsztaty dla kobiet – liderek w społecznościach lokalnych oraz dla młodzieży z obszaru przedsiębiorczości; kluby – książki amerykańskiej, komiksowy i filmowy.
 

Amerykańskie Centra Informacyjne

To wspólne przedsięwzięcia prowadzone przez sekcje Public Affairs (sekcje ds. publicznych) w ambasadach USA oraz instytucje w krajach gospodarzy (najczęściej są to biblioteki publiczne). American Corners zapewniają dostęp do aktualnych i wiarygodnych informacji nt. USA poprzez udostępnianie zbiorów książkowych, Internetu, baz danych w eLibrary USA. W ścisłej współpracy z ambasadą organizują również szereg wydarzeń, takich jak publiczne prelekcje i wykłady, pokazy filmów, zajęcia warsztatowe, spotkania i wystawy.

Liczba wyświetleń: 672

powrót