Aktualności

Dwie szkoły z „Pro Masovią”

2016.09.26 11:50 , aktualizacja: 2016.09.26 12:07

Autor: Joanna Wołczyńska (OR), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

  • Przedstawiciele samorządu Mazowsza wręczają Medal pamiątkowy „Pro Masovia” oraz dyplomy uznania dla III LO im. Dionizego Czachowskiego w Radomiu Fot. Joanna Wołczyńska
  • Laureaci dyplomów uznania Fot. Joanna Wołczyńska
  • Uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów III LO im. Dionizego Czachowskiego w Radomiu Fot. Joanna Wołczyńska
  • Członek zarządu Rafał Rajkowski oraz radny Zbigniew Gołąbek podczas wręczania Medalu Pamiątkowego „Pro Masovia” dyrektor szkoły Monice Ziółek Fot. Joanna Wołczyńska
  • Uczniowie PSP w Rogolinie Fot. Joanna Wołczyńska

Publiczna Szkoła Podstawowa w Rogolinie obchodziła 50-lecie swojego istnienia, a III Liceum Ogólnokształcące im. Dionizego Czachowskiego w Radomiu – 110-lecie. Z tej okazji członek zarządu Rafał Rajkowski wraz z radnym województwa Zbigniewem Gołąbkiem wręczyli dyrektorom obu placówek Medale Pamiątkowe „Pro Masovia”.

 

O szkole podstawowej

Pierwsze wzmianki dotyczące oświaty na terenie Radzanowa i Rogolina odnotowano w 1920 r. W okresie międzywojennym nauka odbywała się w mieszkaniach prywatnych. Szkołę siedmioklasową utworzono po II wojnie światowej. We wrześniu 1965 r. wmurowano kamień węgielny pod nowy budynek ośmioklasowej szkoły. Pierwszego września 1992 r. szkoła w Rogolinie przyjęła miano Publicznej Szkoły Podstawowej, a od 2006 r. jej patronem jest Henryk Sienkiewicz. Placówka aktywnie uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym, realizuje również projekty unijne. Oferuje zajęcia dodatkowe, kółka zainteresowań, a także opiekę na świetlicy szkolnej.

 

O liceum

III Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu zaczęło funkcjonować w 1906 r. Jego patronem jest płk. Dionizy Czachowski. Szkoła skutecznie przygotowuje uczniów do dalszego kształcenia na wyższych uczelniach. Może poszczycić się wieloma osiągnięciami, m.in. liczbą laureatów oraz  finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych. Wielu uczniów otrzymuje stypendia Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej oraz nagrody ufundowane przez władze samorządowe. Placówka zajmuje czołowe miejsca w rankingach szkół ponadgimnazjalnych, współorganizuje międzyszkolne konkursy dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, np. Mazowiecki Konkurs Historyczny „Życie i działalność Dionizego Czachowskiego na tle polskich powstań narodowych w XIX wieku”. Uczestniczy też w cyklicznych akcjach charytatywnych, jak: „GÓRA GROSZA”, „Świąteczna Zbiórka Żywności” czy zbiórki pieniędzy na pomoc w leczeniu chorych dzieci.

 

Jubileusz 110-lecia istnienia liceum był doskonałą okazją do wyróżnienia najbardziej zasłużonych pracowników placówki. Nauczyciele otrzymali dyplomy uznania.

 

Liczba wyświetleń: 481

powrót