Aktualności

Upraszczanie wdrażania Polityki Spójności

2016.09.21 10:20 , aktualizacja: 2017.01.31 10:45

Autor: Katarzyna Janiszewska, (KM), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

  • Marszałek Adam Struzik podczas przemówienia otwierającego trzecią edycję warsztatów nt. uproszczeń we wdrażaniu Polityki Spójności Pobierz: Marszałek Adam Struzik podczas przemówienia otwierającego trzecią edycję warsztatów nt. uproszczeń we wdrażaniu Polityki Spójności fot. Aleksandra Prandota
  • uczestnicy III-ciej edycji warsztatów nt. . uproszczeń we wdrażaniu Polityki Spójności Pobierz: uczestnicy III-ciej edycji warsztatów nt. . uproszczeń we wdrażaniu Polityki Spójności fot. Aleksandra Prandota
  • od prawej: Thomas Wobben, Dyrektor Działu prac legislacyjnych, Europejski Komitet Regionów, Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Nicolas Brookes, Dyrektor ds. polityki regionalnej, Konferencja Peryferyjnych Regionów Nadmorskich Europy Pobierz: od prawej: Thomas Wobben, Dyrektor Działu prac legislacyjnych, Europejski Komitet Regionów, Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Nicolas Brookes, Dyrektor ds. polityki regionalnej, Konferencja Peryferyjnych Regionów Nadmorskich Europy fot. Aleksandra Prandota
  • głos Dyr. Marcina Wajdy w dyskusji nt. możliwych instrumentów finansowych Pobierz: głos Dyr. Marcina Wajdy w dyskusji nt. możliwych instrumentów finansowych fot. Aleksandra Prandota

Odbył się trzeci z kolei warsztat z zakresu uproszczenia implementacji Polityki Spójności, w którym na zaproszenie Europejskiego Komitetu Regionów wziął udział marszałek Adam Struzik oraz dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM w Warszawie Marcin Wajda.

 

Ciąg dalszy współpracy

Słowacja, która przejęła prezydenturę w Radzie Unii Europejskiej po Holandii, postanowiła kontynuować współpracę z Europejskim Komitetem Regionów (KR) w tej kwestii. W jej wyniku KR rozpoczął prace nad własną opinią pt. „Uproszczenie Europejskiego Funduszu Strukturalnego i Inwestycyjnego z perspektywy władz lokalnych i regionalnych”, której przyjęcie planowane jest na 12 października br. Wiąże się to bezpośrednio z zapowiedzianą „Reformą Polityki Spójności w latach 2014–2020”, która ma zwiększyć efektywność i możliwości wykorzystania instrumentów finansowych.

 

Czy da się prościej?

Marszałek Adam Struzik rozpoczął spotkanie  prezentacją opartą na przyjętej przez Komitet Regionów w październiku 2015 r. opinii pt. „Instrumenty finansowe wspierające rozwój terytorialny”. Podzielił się swoimi spostrzeżeniami i możliwymi sposobami uproszczenia wykorzystania funduszy strukturalnych. Zwrócił przede wszystkim uwagę na to, że mnogość wytycznych dotyczących wdrażania instrumentów finansowych przekłada się na wątpliwości przy implementacji i brak kontroli nad spójnością informacji. Komplikuje także procedury związane np. z inwestycjami z wykorzystaniem mechanizmu łączenia Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (ESIF) z Europejskim Funduszem Inwestycji Strategicznych (EFSI). Jako obszary pilnie wymagające uproszczeń, marszałek wskazał: analizę ex-ante, uelastycznienie zarządzania portfelem przez instytucję finansową lub pośredników finansowych, czy zmniejszenie biurokratyzacji w realizacji projektów w ramach instrumentów finansowych. Podkreślił, że warunki udzielania instrumentów finansowych beneficjentom nie powinny różnić się od dostępnych produktów rynkowych.

 

Tak!

Spotkaniu towarzyszyła debata, podczas której głos zabrał dyrektor Marcin Wajda, skupiając się na analizie ex-ante (skala makro) w konfrontacji z rozliczaniem konkretnej operacji (skala mikro). Dodał, że dopóki będzie konieczność przeprowadzanie analizy ex-ante wraz z rozliczaniem konkretnej operacji, będzie istniała potrzeba uproszczeń we wdrażaniu. Rekomendował pozostanie jedynie przy analizie ex-ante, zostawiając rynkowi weryfikację osiągania celów.

Liczba wyświetleń: 461

powrót