Aktualności

Pamięci profesora Zbigniewa Strzeleckiego

2016.09.19 15:20 , aktualizacja: 2016.09.19 15:34

Autor: oprac. Monika Gontarczyk, Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

  • przemawia rektor SGH prof. dr hab Marek Rocki Fot. Michał Słaby
  • wśród zaproszonych był marszałęk Adam Struzik Fot. Michał Słaby
  • prelegenci zaproszeni na konferencję Fot. Michał Słaby

Katedra Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zorganizowała 19 września, ogólnopolską konferencję „Wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego”. Spotkanie otworzył marszałek Adam Struzik.

 

Polityką regionalną na Mazowszu od wielu lat z ogromnym zaangażowaniem zajmował się prof. Zbigniew Strzelecki. Przez 12 lat kierował pracami Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, które przygotowuje strategiczne dokumenty planistyczne dla Mazowsza. Był inicjatorem serii wydawniczych „Mazowsze. Analiza i Studia” oraz „Trendy rozwojowe Mazowsza”. Poza działalnością samorządową pracował także w administracji państwowej. Promował działania ukazujące wagę zmian demograficznych dokonujących się w Polsce, Europie oraz w polityce dotyczącej ludności i rozwoju.

 

Dzisiejsza konferencja dedykowana była jego pamięci. W programie zjazdu zaplanowano dwa panele merytoryczne oraz sesję poświęconą dorobkowi naukowemu i aktywności profesora na różnych polach.

 

Główne zagadnienia

Podczas pierwszego panelu omówiono tematy dotyczące przyszłości szeroko rozumianej polityki regionalnej Polski. W trakcie drugiego dyskutowano o dylematach rozwoju Mazowsza. W ostatniej części prelegenci zaprezentowali dorobek naukowo-badawczy profesora Strzeleckiego.

 

Prof. dr hab. Irena E. Kotowska przypomniała zebranym największe osiągnięcia zmarłego w dziedzinie procesów demograficznych, prof. dr hab. Janusz Witkowski wymienił jego największe zasługi w wykorzystaniu statystyki w badaniu procesów ludnościowych. Dr hab. Andrzej Gałązka skoncentrował się na pracy profesora w temacie szeroko rozumianego rozwoju regionalnego oraz jego roli jako wychowawcy kadr, natomiast Bartłomiej Kolipiński zaprezentował postać profesora, jako praktyka realizującego projekty i dokumenty strategiczne dla Mazowsza.

 

Liczba wyświetleń: 491

powrót