Aktualności

O nowej perspektywie z samorządowcami

2016.09.12 15:35 , aktualizacja: 2016.09.13 08:43

Autor: Oprac. Monika Gontarczyk, Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

  • Na widowni samorządowcy zaproszeni na konferencję Fot. arch. Kozienicki Dom...
  • Ekran wyświetlający tytuł konferencji Fot. arch. Kozienicki Dom...
  • na scenie przemawia marszałek Adam Struzik Fot. arch. Kozienicki Dom...
  • głos zabiera burmistrz Kozienic Tomasz Śmietanka Fot. arch. Kozienicki Dom...
  • Fot. arch. Kozienicki Dom...
  • Z recepcjonistką rozmawiają marszałek Adam Struzik i radny województwa Zbigniew Gołąbek Fot. arch. Kozienicki Dom...
  • marszałek Adam Struzik i członek zarządu Rafał Rajkowski zwiedzają jedną z sal KDK Fot. arch. Kozienicki Dom...
  • kolejne z pomieszczeń, które ogląda marszałek Adam Struzik Fot. arch. Kozienicki Dom...

Starostowie, wójtowie i burmistrzowie z regionu radomskiego spotkali się dziś w Kozienicach z marszałkiem Adamem Struzikiem. Tematem rozmów była bieżąca współpraca, perspektywa finansowa na lata 2014–2020 oraz inne programy pomocowe, których wdrażaniem zajmuje się Samorząd Województwa Mazowieckiego.

 

Podczas konferencji samorząd Mazowsza reprezentowali także członek zarządu Rafał Rajkowski i radny województwa Zbigniew Gołąbek.

 

Gdzie są pieniądze?

Samorządowcy uczestniczący w konferencji zapoznali się osiami priorytetowymi, głównymi celami oraz stanem wdrażania dwóch unijnych programów – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

W obowiązującej agendzie środki publiczne przeznaczone na realizację PROW 2014–2020 wynoszą 13 513 295 000 euro, w tym: 8 598 280 814 z budżetu UE (EFRROW) i 4 915 014 186 euro wkładu krajowego. W regionie radomskim tylko z działania obejmującego podstawowe usługi i odnowę wsi na obszarach wiejskich podpisano już 65 umów na kwotę 39 682 951 zł. W latach 2007–2013 do subregionu radomskiego w ramach 857 projektów realizowanych z PROW trafiło 398 841 431,70 zł.

 

Jeszcze w tym miesiącu ruszą nabory w ramach inicjatywy LEADER za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania (LGD). W sumie na Mazowsze dzięki projektom LGD trafi około 320 mln zł.

 

– Aby efektywnie korzystać z unijnego wsparcia, niezwykle istotne jest współdziałanie pomiędzy wszystkimi samorządami oraz mobilizowanie społeczności lokalnych do aktywnego udziału w planowaniu i wdrażaniu inicjatyw opartych na realizacji wspólnego celu, jakim jest wprowadzenie nowej jakości w życie mieszkańców regionu – apelował marszałek.

 

Dotacje, z których warto korzystać!

Kolejny program pomocowy, z którego mogą korzystać lokalne samorządy to dotacje ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. W tym roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wpłynęły 384 wnioski o dofinansowanie. Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył kwotę 19 609 000 zł, która obejmie 231 inwestycji gminnych i powiatowych. W subregionie radomskim realizowanych będzie 48 zadań.

 

Po zakończeniu uroczystości przedstawiciele samorządu województwa zwiedzili Kozienicki Dom Kultury im. B. Klimczuka. Obiekt oddano do użytku w ubiegłym roku. Powstał dzięki środkom pochodzącym z budżetu miejscowego samorządu.

 

Liczba wyświetleń: 590

powrót