Aktualności

Inwestycje w subregionie radomskim

2016.09.01 14:20 , aktualizacja: 2016.09.01 14:56

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • Podpisanie umów fot. UM Radom
  • Słowo do nauczycieli i uczniów - członek zarządu Rafał Rajkowski na mównicy fot. UM Radom
  • Członek zarządu Rafał Rajkowski wśród młodzieży z radomskich szkół fot. UM Radom

Szkolenia dla nauczycieli, zajęcia dodatkowe dla uczniów oraz kształcenie i doskonalenie zawodowe osób dorosłych to projekty, które wkrótce, dzięki wsparciu z UE, będą realizowane na terenie Radomia. Również, dzięki dotacji unijnej przyznanej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, na terenie powiatu szydłowieckiego powstanie system wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach.

 

Umowy o dofinansowanie projektów podpisali dziś członek zarządu województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski oraz beneficjenci. Łączne wsparcie dla 3 projektów wyniesie ponad 4,1 mln.

 

Przez edukację do sukcesu

Zajęcia z programowania komputerowego, eksperymenty oraz inne nowoczesne metody nauczania zostaną niedługo wprowadzone w 14 radomskich szkołach. Objętych nim zostanie 2782 uczniów i 169 nauczycieli z 10 liceów ogólnokształcących, zespołów szkół – elektronicznych, technicznych, plastycznych oraz szkół specjalnych i placówek oświatowych.

Nauczyciele przejdą szereg szkoleń m.in. ze stosowania metod eksperymentu w nauczaniu, dogoterapii czy też analizy zachowania. Kadra pedagogiczna będzie mogła ukończyć studia podyplomowe  z socjoterapii. Nauczyciele matematyki i informatyki przejdą szkolenia z algorytmiki i programowania, a specjaliści od przedmiotów informatycznych dodatkowo poszerzą swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa w sieci. Zdobyte w ten sposób umiejętności pomogą pedagogom w ciekawy sposób prowadzić realizowane w ramach projektu zajęcia dodatkowe i wyrównawcze. Dzięki nim młodzież nauczy się pracy zespołowej i kreatywności.

W ramach projektu doposażone będą pracownie do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki. Dwie szkoły otrzymają także zestawy sieciowe. Materiały edukacyjne i szkoleniowe będą publicznie udostępniane na portalach internetowych miasta i szkół biorących udział w projekcie.

 

Większe szanse dorosłych na rynku pracy

Radom zainwestuje fundusze unijne również w kształcenie zawodowe dorosłych. W ramach projektu przeprowadzonych będzie 6 kursów kwalifikacyjnych w zawodach: betoniarz-zbrojarz, brukarz, dekarz, murarz-tynkarz, posadzkarz, malarz-tapeciarz. Weźmie w nich udział 144 mieszkańców Radomia i okolic posiadających podstawową wiedzę z budownictwa. Program kształcenia obejmuje 120 godzin zajęć warsztatowych, organizowanych w Zespole Szkół Budowlanych w Radomiu oraz bezpośrednio na stanowisku pracy u pracodawcy. Wszyscy kursanci otrzymają materiały szkoleniowe oraz odzież roboczą i środki ochrony osobistej (do zajęć praktycznych). Dla osób spoza Radomia zagwarantowany jest zwrot kosztów dojazdu.

Udział w projekcie pozwoli na uzupełnienie kwalifikacji w zawodach poszukiwanych na lokalnym rynku pracy. Uczestnicy uzupełnią wiedzę teoretyczną oraz zdobędą wymagane doświadczenie. Kursy zakończą się obowiązkowym egzaminem czeladniczym przeprowadzanym przez Izbę Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu. Otrzymane świadectwo czeladnicze uprawnia do prowadzenia działalności zawodowej na terenie kraju oraz na terenie państw Unii Europejskiej.

 

Bezpieczeństwo w powiecie szydłowieckim

System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w powiecie szydłowieckim obejmie zasięgiem nie tylko gminę miejsko-wiejską Szydłowiec, ale też gminy wiejskie – Chlewiska, Jastrząb, Mirów i Orońsko. W ramach projektu zakupione będzie 16 syren alarmowych szczelinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi, pulpity sterowania dla każdej gminy oraz centrala alarmowa do Starostwa Powiatowego w Szydłowcu. Dodatkowo system umożliwi powiadamianie i przesyłanie natychmiastowych informacji sms o zdarzeniach. Pozwoli to nie tylko na ograniczenie skutków katastrof, ale zminimalizuje również ryzyko kosztów wynikających z usunięcia lub naprawienia szkód.

Na terenie gmin uczestniczących w projekcie prowadzone będą działania edukacyjno-promocyjne. Dostępne będą ulotki, plakaty oraz broszury. Pojawią się także informacje w prasie lokalnej, na forach społecznościowych oraz w portalach informacyjnych regionu.

Liczba wyświetleń: 451

powrót