Aktualności

Infrastruktura transportowa. Samorządy łączą siły

2016.08.31 11:45 , aktualizacja: 2016.08.31 15:28

Autor: Joanna Gawędzka-Olszewska, MBPR, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • Wystąpienie marszałka Adama Struzika na sesji Rady m. Płocka fot. Karol Krajewski
  • Sesja Rady Miasta Płocka fot. Karol Krajewski
  • Dyrektor Piotr Brzeski mówi o strategicznych dokumentach dotyczących infrastruktury fot. Karol Krajewski

„Działania zmierzające do poprawy zewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej Płocka" to temat przewodni XXI sesji Rady Miasta Płocka, podczas której Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentowali marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik oraz dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego Piotr Brzeski.

 

Płock

To lider branży rafineryjno-petrochemicznej zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Lokalizacja zakładów chemicznych oraz wielu firm, związanych z dystrybucją substancji chemicznych, wymaga jak najlepszego skomunikowania, umożliwiającego przetransportowanie wytworzonych produktów. Tymczasem płocki ośrodek miejski jest znacznie oddalony od głównych korytarzy transportowych. Znajduje się również poza paneuropejskimi korytarzami transportowymi i siecią TEN-T.

 

Sesja

Marszałek Adam Struzik przedstawił kontekst strategiczny miasta jako ośrodka gospodarczego o znaczeniu regionalnym i krajowym oraz jego umiejscowienie w sieci krajowej i europejskiej infrastruktury transportowej. Jako główne wyzwania związane z poprawą dostępności transportowej Płocka wskazał budowę drogi ekspresowej S10 w pobliżu Płocka oraz linii kolejowej Modlin-Płock, modernizację dróg krajowych nr 60 i 62 oraz rewitalizację linii kolejowej nr 33 na odcinku Kutno Płock.

 

Transport w regionie

Marszałek Adam Struzik omówił również dotychczasowe działania podjęte przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w obszarze problematyki transportowej zarówno w kontekście połączeń drogowych i kolejowych, jak również rewitalizacji drogi wodnej E-40. Działania określone w aktach prawnych oraz dokumentach krajowych i regionalnych, dotyczące poprawy zewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej Płocka, przedstawił dyrektor MBPR Piotr Brzeski.

W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Polskich Kolei Państwowych, jednostek samorządu terytorialnego powiatu płockiego oraz parlamentarzyści subregionu płockiego.

 

Liczba wyświetleń: 504

powrót