Aktualności

Marszałkowie o e-administracji

2016.08.25 08:25

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

  • Minister Anna Streżyńska i marszałek Adam STruzik fot. Joanna...
  • Stół prezydialne fot. Joanna...
  • Uczestnicy spotkanie fot. Joanna...
  • Pytania z sali fot. Joanna...

W urzędzie marszałkowskim w Warszawie marszałkowie województw rozmawiali z minister cyfryzacji Anną Streżyńską o e-administracji. Wśród tematów znalazły się m.in. stan realizacji projektów regionalnych, rozwój platformy e-PUAP, e-usługi dla obywateli czy program zintegrowanej informatyzacji państwa.

 

Samorządy województw, realizując swoje projekty w zakresie e-administracji, wyszły naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i przedsiębiorców dotyczącym szybkiego załatwienia sprawy drogą elektroniczną, łatwego dostępu do niej czy jednolitego podejścia do zadań realizowanych w urzędach różnego szczebla.

 

Dzięki temu udało się na terenie całego kraju stworzyć zaawansowane usługi elektroniczne dla mieszkańców oraz administracji publicznej. To olbrzymi przełom cywilizacyjny, który daje możliwość korzystania z wielu usług drogą elektroniczną.

 

Powstałe punkty kontaktu interesantów z administracją samorządową zapewniają mieszkańcom, przedsiębiorcom i instytucjom dostęp do „front-office’u”:

  1. portalu dla interesantów (udostępniającego katalog usług publicznych, podsystem formularzy elektronicznych wraz z Elektroniczną Skrzynką Podawczą i skrzynki kontaktowe interesantów);
  2. regionalnego portalu informacyjnego;
  3. integracji z platformą ePUAP (m.in. w zakresie dokonywania płatności elektronicznych, wykorzystania Zaufanego Profilu).

 

Mazowsze

W ramach realizowanego przez województwo mazowieckie projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjałów województwa” (Projekt EA) opracowano i wdrożono jednolity dla całego regionu system teleinformatyczny do obsługi elektronicznego obiegu dokumentów, elektronicznej skrzynki podawczej, przestrzennej lokalizacji pism i spraw, płatności drogą elektroniczną oraz siedmiu systemów dziedzinowych. Podobne przedsięwzięcia realizowane były i są również w pozostałych regionach.

 

Tylko w przypadku województwa mazowieckiego dzięki portalowi www.wrotamazowsza.pl – jednemu z elementów projektu – mieszkańcy, przedsiębiorcy, instytucje publiczne otrzymali dostęp aż do 875 usług zestandaryzowanych i umiejscowionych na jednym portalu. Wrota Mazowsza to dostęp do m.in. katalogu usług publicznych, formularzy elektronicznych wraz z Elektroniczną Skrzynką Podawczą. Warto podkreślić, że wrota Mazowsza to też regionalny portal informacyjny połączony z BIP

Liczba wyświetleń: 637

powrót