Aktualności

Płocki ośrodek doradztwa usprawni e-usługi

2016.07.22 07:55 , aktualizacja: 2016.07.22 11:34

Autor: Biuro Prasowe MJWPU, UMWM, Wprowadzenie: Małgorzata Wielechowska

  • marszałek podaje rękę zastępcy dyrektora MODR Agacie Sosińskiej Fot. Karol Krajewski
  • marszałek podpisuje umowę Fot. Karol Krajewski
  • sygnatariusze umowy siedzą przy stole Fot. Karol Krajewski
  • Andrzej Kamasa i Agata Sosińska odpowiadają na pytania dziennikarzy Fot. Karol Krajewski

Ponad 2,7 mln zł ze środków unijnych trafi do Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Płocku (MODR) na rozbudowę portalu e-usługi. Umowę w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik oraz dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Andrzej Kamasa.

 

Nowoczesny doradca

Administracja publiczna wprowadza nowoczesne usługi świadczone drogą elektroniczną. Szczególnie doceniana jest informatyzacja procesów wewnętrznych. Przyspiesza ona obieg dokumentów związany z załatwianiem spraw urzędowych. Ułatwia też dostęp klientów do informacji na każdym etapie postępowania administracyjnego.

 

Same korzyści

W Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego trwa dalszy rozwój usług elektronicznych w obszarze e-administracji. Wkrótce zostaną udostępnione elektroniczne platformy służące zintegrowanemu systemowi wspomagania zarządzania na poziomie regionalnym i lokalnym. Skorzystają na tym doradcy MODR, którzy uzyskają dostęp do nowych narzędzi umożliwiających świadczenie e-usług wyższego poziomu. Dzięki nowoczesnym systemom możliwe będzie podejmowanie decyzji oraz komunikacji pomiędzy terenowymi doradcami MODR a osobami korzystającymi z nieodpłatnych usług.

 

Efektowna obsługa

Nowe rozwiązania obejmą m.in. systemy: komunikacji dla doradcy, ewidencji zdarzeń gospodarczych, analizy danych, ofertowania oraz ewidencji pracy doradców. Elektroniczna metoda wypełniania i obsługi wniosków sprawi, że doradcy i pracownicy merytoryczni będą obsługiwać je szybko i wygodnie.

Liczba wyświetleń: 895

powrót