Aktualności

Bezpieczeństwo i e-usługi w Warszawie

2016.07.20 08:25 , aktualizacja: 2016.07.21 09:28
Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka
CZłonek zarządu Elżbieta Lanc i zastępca prezydenta Michał Olszewski prezentują podpisaną umowę fot. Kamil Belka
KOnferencja podczas podpisania umów o dofinansowanie fot. Kamil Belka

Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności o zagrożeniach w stolicy oraz utworzenie portalu e-usług w urzędzie m.st. Warszawy (UM) to inwestycje, które wkrótce będą zrealizowane dzięki wsparciu środków unijnych. Umowy o dofinansowanie projektów podpisali członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz zastępca prezydenta m.st. Warszawy Michał Olszewski.

 

Mazowsze wzbogaca się o dwa dobre i bardzo ważne projekty dedykowane mieszkańcom Warszawy. Blisko 11 mln zł zasili zarówno system ułatwiający komunikację na drodze mieszkańcy–administracja, jak i wesprze bezpieczeństwo regionu – podkreśliła  członek zarządu Elżbieta Lanc.

 

Poprawa słyszalności sygnałów alarmowych na terenie Warszawy

 

Ostrzeganie i alarmowanie ludności to jedno z kluczowych działań organów zarządzania kryzysowego. Dlatego tak ważny jest sprawny system wczesnego alarmowania i ostrzegania przed katastrofami. Już wkrótce stołeczny system powiększy się o 119 nowych punktów alarmowania (syren alarmowych), wspomaganych przez urządzenia monitorujące warunki meteorologiczne oraz poziom wody w wybranych ciekach wodnych. To poprawi słyszalność sygnałów alarmowych na terenie miasta, szczególnie w rejonach występowania potencjalnego zagrożenia powodzią, zagrożenia ze strony zakładów wykorzystujących substancje niebezpieczne czy też w miejscach gromadzenia się dużej liczby osób. System pozwoli na przesyłanie sygnałów do około 96 proc. mieszkańców miasta. Projekt obejmuje cały powiat m.st. Warszawy. Przewidziano też przeprowadzenie akcji edukacyjnej, na temat zagrożeń, sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych. Planowane jest zorganizowanie dwóch spotkań z mieszkańcami obszaru objętego projektem w ramach programu „Bezpieczne osiedle”. Dotarcie do jak największej grupy odbiorców ułatwią też materiały drukowane informujące o sposobie ogłaszania i odwoływania alarmów, rodzajach komunikatów ostrzegawczych, wskazówkach dotyczących postępowania w przypadku ogłoszenia alarmu, danych kontaktowych do służb oraz numerach alarmowych, a także poradnik, jak postępować w sytuacjach zagrożeń. Całkowity koszt tego projektu to ponad 4,5 mln zł, a dofinansowanie wyniesie ponad 2,8 mln zł.

 

Usprawnienie kontaktów z urzędem m.st. Warszawy

 

W ramach projektu powstanie nowy portal e-usług, dzięki któremu w formie elektronicznej udostępnione będą wysokiej jakości, nowe lub udoskonalone usługi administracji publicznej skierowane do obywateli i przedsiębiorców. Pozwoli to zredukować lub wręcz wyeliminować osobiste wizyty w urzędzie miasta. Dzięki ograniczeniu liczby dokumentów papierowych obniżą się koszty funkcjonowania UM i administracji publicznej. E-usługi pozwolą załatwić sprawę drogą elektroniczną i jednocześnie wprowadzą tzw. personalizację obsługi, tzn. automatyczne dostarczenie konkretnych usług, dopasowanych do potrzeb użytkownika. (np. oferowanie częściowo wypełnionych formularzy, poinformowanie klienta sms-em o zbliżających się terminach itp.). Jednorazowe założenie przez klienta konta na portalu  pozwoli na dostęp do spersonalizowanych usług, a system jednorazowego uwierzytelniania (za pomocą ePUAP lub Karty Miejskiej) będzie „podążać” za klientem poruszającym się w obrębie zintegrowanego portalu i katalogu usług. Koszt utworzenia tego portalu to to niemal 12,8 mln zł, a dofinansowanie pokryje aż 8 mln zł.

Liczba wyświetleń: 460

powrót