Aktualności

Radom stawia na bezpieczeństwo

2016.07.13 15:55 , aktualizacja: 2016.07.15 14:07

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • Przekazanie umów pomiędzy sygnatariuszami porozumienia fot.UM w Radomiu
  • Konferencja prasowa po podpisaniu umowy fot.UM w Radomiu
  • Członek zarządu Rafał Rajkowski i prezydent miasta Radomia Radosław Witkowski fot.UM w Radomiu

Szybki przepływ informacji to podstawowa kwestia dla zapewnienia bezpieczeństwa. Umożliwia m.in. sprawną ewakuację mieszkańców w sytuacji ryzyka powodziowego. Taką właśnie rolę spełniać będzie system wczesnego ostrzegania i alarmowania, który już niedługo pojawi się w Radomiu.

 

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekt otrzymał prawie 400 tys. zł unijnego dofinansowania w ramach RPO WM 2014–2020. Umowę w tej sprawie podpisali członek zarządu województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski oraz prezydent miasta Radomia Radosław Witkowski.

 

– Podpisujemy dziś kolejną już umowę na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Mazowsza. Projekt miasta Radom to przykład kompleksowych działań, ponieważ inwestycje w sprzęt do alarmowania o zagrożeniach uzupełniono o działania edukacyjne podkreślił członek zarządu Rafał Rajkowski.

System ostrzegania mieszkańców Radomia

Składać się będzie z 23 zestawów syren alarmowych i Miejskiej Centrali Alarmowej. Sterowanie syrenami odbywać się będzie przez analogowe sieci radiowe, ale także cyfrowe sieci radiowe oraz sieć IP. Projektowane syreny dają możliwość współpracy z zewnętrznymi stacjami pogodowymi, wodowskazami, czujnikami skażeń chemicznych, biologicznych czy promieniotwórczych. Projekt zakłada integrację systemu z innymi systemami ostrzegania, w tym z Wojewódzkim Systemem Ostrzegania i Alarmowania o Zagrożeniach, który obecnie funkcjonuje na terenie miasta.

 

Szkolenia

To ważny element projektu. Mieszkańcy dowiedzą się, jak należy postępować w sytuacji zagrożenia i jak reagować na komunikaty alarmowe. Pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Urzędu Miejskiego w Radomiu zorganizują spotkania edukacyjne na temat rodzajów alarmów i komunikatów ostrzegawczych. Opracowane będą również materiały informacyjne, ulotki, broszury i plakaty. W przedsięwzięcie zaangażują się także lokalne media. Na zakończenie realizacji projektu zaplanowany jest festyn dla mieszkańców.

 

O RPO WM 2014–2020

Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji i sektora naukowego. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 proc. wartości projektu. Na 2016 r. zaplanowano ponad 50 konkursów na przeszło 2,5 mld zł. Szczegółowe informacje o tegorocznych konkursach skierowanych do przedsiębiorców dostępne są na stronie serwisu Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego.

 

Liczba wyświetleń: 377

powrót