Aktualności

Z misją gospodarczą na Ukrainie

2016.07.04 08:15 , aktualizacja: 2016.07.05 08:33

Autor: Marcin Kaczmarek (KM), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

wystąpienie wicemarszałek Janiny Ewy Orzełowskiej w trakcie sesji plenarnej Fot. Marcin Kaczmarek

Delegacja województwa mazowieckiego na czele z wicemarszałek Janiną Ewą Orzełowską wzięła udział w, organizowanej pod przewodnictwem wiceministra rozwoju Jerzego Kwiecińskiego, misji gospodarczej do obwodu kijowskiego.

 

Pomoc samorządom

Mazowiecka delegacja uczestniczyła w konferencji inaugurującej projekt Ministerstwa Rozwoju RP pt. „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Ukrainy oraz konkurencyjności regionów” realizowany w ramach programu „Polska pomoc rozwojowa 2016”, który zakłada wsparcie Ukrainy w procesie budowy samorządnego i demokratycznego państwa.

 

W inicjatywę zaangażowane będą m.in samorządy województw i wybrane ośrodki miejskie z Polski i Ukrainy. Przedsięwzięcie będzie realizowane w 7 regionach: żytomierskim, czerkaskim, czernihowskim, tarnopolskim, kijowskim, winnickim oraz lwowskim.

 

Mazowiecka deklaracja

W trakcie sesji plenarnej wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska mówiła o poparciu dla realizacji rządowego projektu podkreślając że może on być korzystny zarówno dla samorządów Ukrainy, jak i Mazowsza. Zadeklarowała gotowość Samorządu Województwa Mazowieckiego do udziału w tym programie.

 

Zwróciła również uwagę, że współpraca polsko-ukraińska zawsze była bardzo owocna, czego przykładem mogą być liczne projekty zrealizowane wspólnie w ramach programu transgranicznego Polska–Białoruś–Ukraina. Zachęcała również władze partnerskiego obwodu kijowskiego do intensyfikacji współpracy i realizacji wspólnych, wzajemnie korzystnych przedsięwzięć i wymiany doświadczeń, np. w sferze promowania innowacyjnej gospodarki, walki z dużym zróżnicowaniem społeczno-gospodarczym w regionie oraz promowania wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.

Liczba wyświetleń: 415

powrót