Aktualności

Wspólnie na rzecz kolei

2016.06.13 14:45 , aktualizacja: 2016.06.13 15:49

Autor: Biuro Rzecznika Prasowego Kolei Mazowieckich, Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Członkowie Związku Samorządowych Pracodawców Kolejowych zadeklarowali dziś gotowość do działań na rzecz kształtowania pozytywnych warunków dla rozwoju kolei w Polsce oraz integracji środowiska kolejowego.

 

Podmiot, który Państwo stworzyliście, jest wspaniałą inicjatywą, która cieszy między innymi dlatego, że w grupie zawsze jest lepiej i łatwiej osiągać wspólne cele. Jest to okazja do wymiany informacji i poglądów, a także platforma dla porozumienia z instytucjami państwowymi i unijnymi – tak o trafności powołania związku powiedział marszałek Adam Struzik.

Główne założenia

Jednym z najważniejszych punktów spotkania było wypracowanie postanowień, które mają być wyznacznikiem działalności związku. Do głównych założeń, należeć będzie m.in.: podejmowanie działań na rzecz rozwoju rynku usług kolejowych oraz dotyczących integracji środowiska kolejowego, reprezentowanie i popieranie działań na rzecz pracodawców kolejowych i reprezentowanie ich interesów (w tym społecznych i gospodarczych), współpraca z organizacjami międzynarodowymi (związanymi z transportem publicznym), czy występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami legislacyjnymi oraz opiniami w zakresie aktów prawnych, dotyczących branży kolejowej.

 

Porozumienie jest dowodem naszej wspólnej chęci działania na rzecz kolei i branży transportowej w Polsce. Wierzymy, że integracja pozwoli nam działać skutecznie, a solidarna praca uwzględniająca interesy branży stanie się bazą dla tworzenia jak najlepszych warunków dla rozwoju transportu, w szczególności transportu kolejowego – powiedział prezes zarządu „Kolei Mazowieckich – KM” Artur Radwan.

 

O organizacji

Związek zrzesza 11 spółek: „Koleje Mazowieckie - KM” sp. z o.o., Koleje Dolnośląskie S.A., Koleje Śląskie sp. z o.o., Koleje Wielkopolskie sp. z o.o., Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o., SKPL Cargo sp. z o.o., ARRIVA Polska sp. z o.o., ARRIVA RP sp. z o.o., Koleje Małopolskie sp. z o.o., Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. oraz Szybka Kolej Miejska sp. z o.o.

  • banner Fot. Michał Słaby
  • prezydium konferencji Fot. Michał Słaby
  • uczestnicy spotkania Fot. Michał Słaby
  • Fot. arch. Koleje...

Liczba wyświetleń: 354

powrót