Aktualności

Rok jubileuszowy

2016.05.30 09:05 , aktualizacja: 2016.05.30 12:25

Autor: oprac.na podst.zebr.mat., Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • Wspomnienia zapisane na kartach księgi szkoły fot. LO im. mjra Henryka...
  • Marszałek SAdam Struzik wręcza medale pamiątkowe fot. LO im. mjra Henryka...
  • Uroczystości jubileuszowe w hali sportowej liceum fot. LO im. mjra Henryka...
  • Tablica pamiątkowa z okazji jubileuszu liceum fot. LO im. mjra Henryka...
  • Jubileusz zgromadził uczniów, absolwentów, grono pedagogiczne oraz wielu gości

Długoletnia i efektywna praca na rzecz rozwoju edukacyjnego i pedagogicznego, a także bogata historia i tradycja Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu sprawiły, że marszałek Adam Struzik przyznał placówce Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”.

 

Placówka – niezwykle zasłużona dla północno-zachodniego Mazowsza i jego mieszkańców – od 100 lat uczy i wychowuje kolejne pokolenia dzieci i młodzieży, zapewniając im warunki do wszechstronnego rozwoju. Ma na swoim koncie wiele sukcesów i prestiżowych tytułów, stale się rozwija, realizuje ciekawe projekty. Uczniowie mogą się pochwalić wieloma nagrodami zdobytymi podczas zawodów, konkursów i olimpiad.

Marszałek Adam Struzik pogratulował pięknego jubileuszu istnienia szkoły oraz wypracowanych na przestrzeni lat sukcesów. Życzył dalszego dynamicznego rozwoju liceum i wielu nowych osiągnięć.

 

Licealna wspólnota

Szkoła kładzie nacisk nie tylko na wysoki poziom kształcenia, lecz także na przygotowanie młodzieży do aktywnego udziału w życiu społecznym, wychowanie w duchu patriotycznym i obywatelskim, poszanowanie historii, tradycji oraz kultury naszego regionu i kraju. Dba też o wszechstronny rozwój swoich wychowanków, oferując im szeroki wybór zajęć pozalekcyjnych, organizując wycieczki, konkursy, imprezy kulturalne oraz turnieje sportowe. Od ubiegłego roku szkoła organizuje Sierpecki Młodzieżowy Festiwal Nauki – innowacyjne przedsięwzięcie inspirujące młodzież do odkrywania i poznawania świata. W placówce działa także Szkolny Ośrodek Kariery, przygotowujący do aktywnego poszukiwania pracy. Liceum współpracuje z lokalnymi władzami samorządowymi,  instytucjami i organizacjami wspierającymi edukację młodzieży oraz ośrodkami akademickimi m.in. w Warszawie, Toruniu i Płocku.

 

Medale, wyróżnienia…

Marszałek Adam Struzik wyróżnił także Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia” Ewę Danutę Nowakowską, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu. Swoją funkcję sprawuje od 1998 r. Doceniono m.in. jej zaangażowanie w pracę, wyjątkowe umiejętności zarządzania placówką oraz otwartość na innowacje. Dyplomy uznania otrzymało 9 nauczycieli liceum szczególnie wyróżniających się w pracy dydaktycznej.

Marszałek Adam Struzik, wręczając wyróżnienia, skierował słowa podziękowania do całego grona pedagogicznego. – To dzięki waszemu doświadczeniu oraz zaangażowaniu kolejne pokolenia uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu mogą zgłębiać tajniki wiedzy, rozwijać swoje zainteresowania i przygotowywać się do dorosłego życia, podjęcia studiów wyższych lub pracy zawodowej – podkreślił.  

 

Liczba wyświetleń: 373

powrót