Aktualności

Dobre prognozy dla Mazowsza

2016.05.24 12:40 , aktualizacja: 2016.05.24 13:21
Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka
Ilustracja fot. archiwum UMWM

Stabilne wyniki finansowe i wskaźniki obsługi zadłużenia, a także poprawa płynności finansowej i „janosikowe” dostosowane do realnych możliwości regionu to wszystko wpłynęło na opinię Fitch Ratings o podniesieniu ratingów województwa mazowieckiego. Tak więc mamy kolejny dowód na to, że Mazowsze to dobrze działający organizm. Proponowanepomysły podziału administracyjnego regionu zniweczyłyby tylko ten potencjał.

 

Jest coraz lepiej

Kondycja województwa poprawia się. Głównym powodem jest obniżone o połowę „janosikowe”, które dostosowane do realnych możliwości regionu nie niweczy naszego potencjału rozwojowego. Podniesienie ratingu powinno być jasnym sygnałem, że Mazowsze ma dobrą perspektywę jako całość, a nie dzielone na superbogate centrum i superbiedne otoczenie – komentuje decyzję Fitch Ratings marszałek Adam Struzik.

Podniesione ratingi dotyczą w sumie czterech aspektów: międzynarodowego długoterminowego ratingu dla zadłużenia w walucie zagranicznej z „BBB” na „BBB+”, międzynarodowego długoterminowego ratingu dla zadłużenia w walucie krajowej z „BBB+” na „A-”, długoterminowego ratingu krajowego z „A+” na „AA”, a także długoterminowego ratingu w walucie zagranicznej z „BBB” na „BBB+” dla obligacji województwa wyemitowanych w transzach o wartości 50 mln euro i 32 mln euro.

 

Na podniesienie ratingów Mazowsza wpłynęły m.in. ustabilizowanie się wyników finansowych i wskaźników obsługi zadłużenia w latach 2014–15.

 

Jak wynika z opinii Fitch, w średnim okresie Mazowsze utrzyma solidne wyniki budżetowe oraz dobrą płynność. Sprzyjają temu niższe wpłaty z tytułu „janosikowego”, jak i utrzymanie w mocy programu postepowania ostrożnościowego, co oznacza że inwestycje województwa będą finansowane nowym długiem tylko po spełnieniu ściśle określonych warunków.

 

Co wpłynęło na podniesienie ratingów?

Fitch argumentuje podniesienie ratingów dla województwa mazowieckiego szeregiem czynników. W latach 2016–18 Mazowsze utrzyma solidne wyniki operacyjne z marżą operacyjną ok. 25 proc. – znacznie wyższą niż w latach 2010–14. Ma to wynikać m.in. z niższych wydatków z tytułu „janosikowego” oraz z restrykcji dotyczących wydatków wprowadzonych przez program postępowania oszczędnościowego w połączeniu z dobrą dynamiką wzrostu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

 

W 2015 r. dochody CIT stanowiące ponad 60 proc. dochodów operacyjnych Mazowsza wzrosły o 12 proc. Wynik ten był możliwy dzięki wzrostowi gospodarki krajowej o 3,6 proc. Dodatkowo, zmniejszyły się wpłaty Mazowsza z tytułu „janosikowego” – 271 mln zł w 2015 r. i prognozowane 318 mln zł w 2016 r. Dzięki temu przestaną one być największym wydatkiem Mazowsza – mniej niż 20 proc. wydatków operacyjnych przełoży się na zwiększenie elastyczności budżetowej.

 

Jak prognozuje Fitch w latach 2016– 18 nadwyżka operacyjna Mazowsza powinna wynieść średnio 570 mln zł i przewyższać co najmniej dwukrotnie roczną obsługę zadłużenia, mimo że ta wzrośnie do średnio 250 mln zł rocznie.

 

Kolejny aspekt, który wpłynął na podniesienie ratingów Mazowsza wiąże się z prognozą zadłużenia, które do końca 2018 r. powinno spaść do ok. 1 mld zł. Wynikać to będzie ze spłat długu zgodnie z harmonogramem. Zadłużenie spadnie z 71 proc. dochodów bieżących na koniec 2015 r. do około 40–45 proc. na koniec 2018 r.

 

W 2015 r. poprawiła się także sytuacja płynnościowa województwa. Wolne środki wzrosły ze 114 mln zł na koniec 2014 r. do 165 mln zł na koniec 2015 r. Fitch oczekuje, że w latach 2016–18 płynność Mazowsza pozostanie dobra, zapewniając tym samym środki do obsługi długu. Na ratingi Mazowsza wpłynął pozytywnie także fakt uregulowania w kwietniu br. spornej kwoty „janosikowego” za 2014 r. Województwo wpłaciło wówczas 165,8 mln zł ze 182,1 mln zł. Biorąc pod uwagę spłatę „janosikowego”, jak i przedterminową spłatę długu szpitala Bródnowskiego przejętego w wyniku jego restrukturyzacji (70 mln zł, wskaźnik zadłużenia ogółem i zobowiązań pośrednich netto do dochodów bieżących wyniósłby 106,5 proc. (w 2015 r. 117,7 proc.)

 

Zgodnie z oceną Fitch, korzystne dla sytuacji finansowej Mazowsza w średnim okresie powinny być uwarunkowania prawne. Nie bez znaczenia są także wskaźniki ekonomiczne województwa mazowieckiego, które są wyższe od średniej krajowej. PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2013 r. stanowił 161 proc. średniej krajowej. Wynik ten Mazowsze zawdzięcza głównie usługom, które dominują w gospodarce lokalnej. Na koniec marca br. stopa bezrobocia wyniosła 8,5 proc. i była niższa od krajowej (10 proc.)

 

Liczba wyświetleń: 522

powrót