Aktualności

Prestiżowa uczelnia docenia wybitnego naukowca

2016.05.19 12:15 , aktualizacja: 2016.05.20 10:16
Autor: Dorota Łucja Cichocka, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka
Prof. Hans-Peter Liebig fot. archiwum SGGW
Wręczenie tytułu doktora honoris causa fot. archiwum SGGW
uczestnicy uroczystości fot. archiwum SGGW
Prof. Hans-Peter Liebig i marszałek Adam Struzik fot. archiwum SGGW

Marszałek Adam Struzik wziął udział w uroczystym posiedzeniu Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, podczas którego wręczył władzom uczelni Odznakę Honorową „Zasłużony dla Mazowsza”. Kulminacyjnym momentem uroczystości było nadanie tytułu doktora honoris causa prof. Hansowi-Peterowi Liebigowi. Uroczystości odbyły się w ramach obchodów 200-lecia uczelni.

 

Wybitny autorytet

Prof. Hans-Peter Liebig jest wybitnym specjalistą w dziedzinie warzywnictwa, autorem wielu cenionych publikacji dotyczących ogrodnictwa i rolnictwa, a także zasłużonym organizatorem międzynarodowej współpracy dydaktycznej i naukowo-badawczej obejmującej nauki przyrodnicze. Na przestrzeni lat pełnił wiele funkcji: był koordynatorem ważnych programów badawczych i projektów, przewodniczył Grupie Roboczej Modelowania w Międzynarodowym Towarzystwie Nauk Ogrodniczych – ISHS, piastował stanowisko rektora Uniwersytetu Hohenheim. Był także jednym z inicjatorów powołania w 2001 r. Euroligi – sieci elitarnych uniwersytetów przyrodniczych, do której w 2005 r. dołączyła Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, co znacząco umocniło jej prestiż na arenie międzynarodowej. Gratulując prof. prof. Hansowi-Peterowi Liebigowi wyróżnienia, marszałek Adam Struzik powiedział:

Bogata i fachowa wiedza, umiejętności i doświadczenie Pana Profesora, a także znakomite osiągnięcia badawcze, dydaktyczne i organizacyjne sprawiły, że jest Pan wielkim autorytetem w środowisku naukowym i życiu publicznym, wielokrotnie uhonorowanym prestiżowymi tytułami i medalami. W tym uroczystym dniu pragnę wyrazić swoje uznanie dla wspaniałych działań naukowo-badawczo-dydaktycznych Pana Profesora oraz zasług dla rozwoju współpracy międzynarodowej.

 

Dla Mazowsza i dla Polski

Działając na poziomie zarówno lokalnym, jak i globalnym, SGGW dba o jakość kształcenia, a tym samym o wysoki poziom absolwentów. Jest otwarta na potrzeby Warszawy, Mazowsza i całego kraju
w badaniach, kształceniu i różnych formach doradztwa. Misją szkoły jest służenie rozwojowi gospodarczemu i intelektualnemu polskiego społeczeństwa oraz prowadzenie badań naukowych. Doceniając wkład uczelni w rozwój regionu i podnoszenie jego potencjału naukowego, Sejmik Województwa Mazowieckiego przyznał placówce Odznakę Honorową „Zasłużony dla Mazowsza”, którą wręczył marszałek Adam Struzik.

 

Szkoła z historią

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego jest nowoczesnym uniwersytetem przyrodniczym, którego historia sięga do 1816 r. i Instytutu Agronomicznego w Marymoncie powołanego z inicjatywy wybitnych polityków i działaczy gospodarczych, m.in. Stanisława Staszica. Instytut w swoich założeniach prowadził nie tylko kształcenie i badania, ale również upowszechniał wiedzę. W sposób znaczący przyczynił się do rozwoju gospodarczego i intelektualnego XIX-wiecznej Polski. W czasie II wojny światowej szkoła prowadziła tajne nauczanie, po zakończeniu działań zbrojnych jako pierwsza uczelnia w Warszawie wznowiła działalność akademicką już w 1945 roku. Obecnie na 13 wydziałach studiuje 27 tys. studentów  i doktorantów, odbywają się również zajęcia w ramach studiów międzywydziałowych. Uczelnia prowadzi badania naukowe obejmujące nauki przyrodnicze, ekonomiczne, humanistyczne i techniczne.

 

 

Liczba wyświetleń: 410

powrót