Aktualności

Z posiedzenia sejmiku…

2016.05.16 15:45 , aktualizacja: 2016.05.17 09:26

Autor: Justyna Michniewicz (KS), Wprowadzenie: Marcin Molski

  • Przewodniczący sejmiku Ludwik Rakowski fot. Justyna Michniewicz
  • Przy mównicy stoi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. fot. Justyna Michniewicz
  • Widok na salę fot. Michał Słaby
  • Przy mównicy stoi członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Rafał Rajkowski. fot. Justyna Michniewicz
  • Przy stole radni województwa mazowieckiego fot. Michał Słaby
  • Przy stole radni województwa mazowieckiego fot. Michał Słaby
  • Przy mównicy stoi skarbnik województwa mazowieckiego Marek Misztalski fot. Michał Słaby

Sejmik Województwa Mazowieckiego, na posiedzeniu 16 maja br., przyznał dotacje dla ochotniczych straży pożarnych, przyjął regulamin stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz dwa stanowiska. Nadał też Odznakę Honorową „Zasłużony dla Mazowsza”.

 

Stypendia dla uczniów

Sejmik uchwalił regulaminy przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz zawodowych na rok szkolny 2016/2017. Pomoc finansową otrzyma 641 gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a także 480 uczniów szkół zawodowych w wysokości minimum 380 zł miesięcznie (w przypadku ucznia niepełnosprawnego kwota będzie wyższa o 5 proc.). Nabór do projektu przeprowadzony będzie w czerwcu.

 

Ochotnicze straże pożarne

Zakończył się nabór do Programu OSP 2016–2017. Dofinansowanie na zakup sprzętu i samochodów ratowniczo-gaśniczych otrzyma 139 jednostek. Samorząd Województwa Mazowieckiego przekaże w latach 2016–2017 na ten cel 5 mln zł.

 

Zasłużony dla Mazowsza

Sejmik nadał Odznakę Honorową „Zasłużony dla Mazowsza” diecezji drohiczyńskiej, która 5 czerwca obchodzić będzie 25-lecie proklamacji przez Ojca Świętego Jana Pawła II. „Diecezja i zgromadzeni w niej kapłani – jak czytamy w uzasadnieniu – realizują szereg działań, konsolidujących wiernych i umacniających ich więzi z Kościołem i Bogiem. Swoją służbę duszpasterską pełnią z oddaniem, co znacząco wpływa na budowanie wspólnoty chrześcijańskiej, kształtowanie świadomości religijnej i pogłębianie wiary.”

 

Apel

Radni zaapelowali do ministra zdrowia i prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o przekazanie oddziałowi mazowieckiemu NFZ dodatkowych środków na sfinansowanie nadwykonań powstałych w latach ubiegłych oraz niedoboru środków finansowych przeznaczonych na zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej w województwie mazowieckim. Kwota niezapłaconych nadwykonań powstałych w latach 2010–2015 w oddziale mazowieckim wynosi ponad 614 mln zł. W podmiotach leczniczych należących do Samorządu Województwa Mazowieckiego wartość niezapłaconych świadczeń udzielonych ponad limit zawartych umów oscyluje w granicach 150 mln zł.

 

Dekret Bieruta

Sejmik zaapelował również do Prezydenta RP Andrzeja Dudy „o rozważenie wycofania wniosku skierowanego przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Ustawa dawała miastu istotne narzędzia związane z ograniczaniem negatywnych skutków społecznych oddziaływania Dekretu Bieruta” – czytamy w przyjętym stanowisku. Radni postulują ponadto, aby „Rząd premier Beaty Szydło podjął pilne prace nad całościową ustawą reprywatyzacyjną, która pozwoli na kompleksowe rozwiązanie problemów związanych ze skutkami nacjonalizacji majątków w okresie PRL”.

 

Stacja Muzeum

Proces tworzenia nowej instytucji kultury – Stacja Muzeum przechodzi kolejne etapy. Po zakończeniu czynności likwidacyjnych Muzeum Kolejnictwa, muzealia i majątek ruchomy stały się własnością Samorządu Województwa Mazowieckiego. Sejmik zgodził się na przekazanie tego mienia Stacji Muzeum.

 

Wsparcie

Sejmik zgodził się też na udzielenie dotacji pochodzącej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych fundacji „Odzyskać Radość” na budowę Zespołu Specjalnych Placówek Oświatowo-Rehabilitacyjnych w Kraszewie Czubakach. Dofinansowanie wyniesie w br. ponad 878,7 tys. zł. W latach 2017–2018 zaplanowano na ten cel 3,2 mln zł, pod warunkiem przekazania środków z PFRON.

Dotację z funduszu otrzyma również powiat piaseczyński na przebudowę i rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Kwota dofinansowania wyniesie po 2 mln zł w 2016 r. i w 2017 r.

 

Inne decyzje sejmiku

Radni przyjęli zmiany w budżecie na br. oraz w uchwale wykonawczej Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012–2017. Zgodzili się, aby patronem roku mogła być nie tylko wybitna postać, ale również znaczące dla Polski i Mazowsza wydarzenie. Podjęto również decyzję o dokonaniu zamiany nieruchomości z powiatem gostynińskim, bez dodatkowych dopłat. Radni wyrazili zgodę na powierzenie województwu świętokrzyskiemu zadania publicznego w obszarze organizacji drogowego publicznego transportu zbiorowego przez województwo mazowieckie na dwóch trasach: Staszów–Opatów–Ostrowiec Świętokrzyski–Radom–Warszawa oraz Kielce–Skarżysko Kamienna–Radom–Warszawa.

Liczba wyświetleń: 947

powrót