Aktualności

W Miedniewicach jubileuszowo

2016.05.04 12:35 , aktualizacja: 2016.05.04 14:35

Autor: Agnieszka Stabińska, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • fot.Arek Kopczewski
  • Marszałek  Adam Struzik wręcza dyplom uznania prezesowi jednostki  w Miedniewicach fot.Arek Kopczewski
  • Druhowie z marszałkiem Adamem Struzikiem fot.Arek Kopczewski
  • Ceremonia wręczania wyróżnień i medali fot.Arek Kopczewski
  • Przemarsz strażaków-ochotników na uroczystą mszę w intencji jednostki fot.Arek Kopczewski
  • Sztandar jednostki fot.Arek Kopczewski
  • Prezentacja wozów strażackich jednostki fot.Arek Kopczewski

„Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”, 90 lat temu, powstała Ochotnicza Straż Pożarna w Miedniewicach (pow. żyrardowski). Marszałek Adam Struzik, doceniając zasługi strażaków w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej i poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, uhonorował jednostkę Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia”. 

 

Dyplomy uznania otrzymali także czterej najbardziej zasłużeni druhowie-ochotnicy, dla których słowa przysięgi strażackiej, mówiące o poświęceniu, odpowiedzialności i mężnej postawie, stały się treścią i sensem życia – prezes Henryk Płaza, Piotr Łęgiewski, Robert Dukaczewski i Zbigniew Müller.

Marszałek Adam Struzik, wręczając wyróżnienia, podziękował druhom za ofiarność i zaangażowanie, jakim wykazują się podczas sprawnie przeprowadzanych akcji ratowniczo-gaśniczych. Wyraził nadzieję, że dotychczasowe doświadczenie oraz liczne zasługi, staną się mobilizacją do dalszej efektywnej pracy na rzecz bezpieczeństwa lokalnych mieszkańców.

 

Rola jednostek

Zajmują w historii polskich miast i wsi szczególne miejsce. Tworzyli je z pełnym zaangażowaniem sami mieszkańcy, wyposażając druhów w umundurowanie i sprzęt gaśniczy. Zadania, jakich podejmują się strażacy-ochotnicy, są bardzo trudne i ryzykowne. Pokonują strach i z narażeniem własnego zdrowia oraz życia niosą pomoc, gdy żywioł ognia, wody albo inne niebezpieczeństwo zagraża ludziom lub ich mieniu. Ich bohaterska postawa, poświęcenie oraz skuteczne działania spotykają się zawsze z wielkim szacunkiem i uznaniem.

Ochotnicze straże pożarne, jako organizacje społeczne, nie tylko strzegą bezpieczeństwa, ale też mają znaczący wpływ na życie lokalnej wspólnoty. Podobnie jak w ubiegłych dziesięcioleciach, tak i teraz strażacy-ochotnicy biorą czynny udział w przedsięwzięciach społeczno-kulturalnych czy organizują spotkania integrujące mieszkańców.

 

Liczba wyświetleń: 692

powrót