Aktualności

Inwestycje w miejscowości Maszewo

2016.05.04 10:20 , aktualizacja: 2016.05.04 12:36

Autor: opr.na podst.zebr.mat., Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • Umowę popdpisują marszałek Adam Struzik i wójt Starej Białej fot.arch.UMWM
  • Formalne przekazanie umowy fot.arch.UMWM
  • Licznie zgromadzeni uczestnicy spotkania fot.arch.UMWM

Marszałek Adam Struzik i wójt Starej Białej Sławomir Wawrzyński, 2 maja, podpisali umowę, na mocy której realizowane będzie zadanie pn. ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno–Płock na odcinku od km 45+135 do km 46+700 w miejscowości Maszewo Duże, gmina Stara Biała”.

 

Dokument określa zasady współpracy i wzajemne zobowiązania podczas realizacji przedsięwzięcia. Planowana inwestycja jest kontynuacją przebudowy drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku Mańkowo–Maszewo Duże, zrealizowanej w latach 2008–2009, o łącznej długości 1,3 km i wartości robót 5 mln zł.

Uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na odcinku objętym umową będzie podstawą do realizacji w okresie zależnym od środków finansowych, jakie będą przeznaczone na rozbudowę dróg.

 

Stan faktyczny

Obecnie ogólny stan odcinka jest niezadowalający. Największym problemem mieszkańców Maszewa jest to, że droga jest szeroka, ma utwardzone pobocza, co zachęca kierowców do szybkiej jazdy. Niestety brakuje chodników i ścieżek rowerowych, które pozwoliłyby odseparować ruch pieszy i rowerowy od kołowego. Nawierzchnia drogi ma też liczne uszkodzenia (ubytki, spękania).

 

Założenia projektowe

Rozbudowa drogi obejmie m.in. zaprojektowanie wzmocnienia konstrukcji jezdni wraz z wykonaniem nowej nawierzchni, budowę chodników i ścieżek rowerowych, kanalizacji deszczowej, lewoskrętów na skrzyżowaniach, azyli na przejściach dla pieszych. Wykonane też będzie oświetlenie uliczne, oznakowanie pionowe i poziome wraz z punktowymi elementami odblaskowymi. W ramach inwestycji przebudowana będzie infrastruktura podziemna kolidująca z przedmiotowym zadaniem.   

 

 

Liczba wyświetleń: 399

powrót