Aktualności

O gospodarce cyrkulacyjnej w Brukseli – czy koło się domknie?

2016.04.21 15:30 , aktualizacja: 2016.04.22 13:45

Autor: Katarzyna Janiszewska (KM), Wprowadzenie: Marcin Molski

Członkowie komisji ENVE w KR podczas prezentacji dot. strategii UE w zakresie ogrzewania i chłodzenia fot. Aleksandra Prandota
dyskusja dotycząca ogrzewania i chłodzenia fot. Aleksandra Prandota

W Siedzibie Europejskiego Komitetu Regionów odbyło się posiedzenie Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii  (ENVE), w którym uczestniczył marszałek Adam Struzik.

 

Komisja przedstawiła komunikat „Zamknięcie obiegu – plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym.” Jego ideą jest wspieranie gospodarki opartej na m.in. na poprawie otoczenia dla zrównoważonego i zasobooszczędnego wzrostu oraz zapewnienie integralności z innymi obszarami polityki spójności. Pozwoliłoby to na poprawę stanu środowiska poprzez ograniczenie ilości odpadów. Byłby to również krok ku bezpieczeństwu gospodarki europejskiej, obecnie skazanej na import wielu surowców spoza terytorium wspólnoty. Omówiono zasadnicze kwestie, które należy rozważyć również z perspektywy regionalnej, m.in. system zachęt i zielonych zamówień publicznych, wymagań względem ram regulacyjnych oraz działań wzmacniających innowacyjność i produkcję.

 

Dyrektywa w sprawie odpadów

 

Dyskutowano o projekcie opinii komisji ENVE „Wnioski ustawodawcze zmieniające dyrektywy w sprawie odpadów”. Zaakcentowano szczególnie potrzebę rozszerzenia odpowiedzialności producenta, a także zapobieganie powstawaniu odpadów oraz ich ponownego wykorzystania i recyklingu. Delegaci rozmawiali także o wprowadzeniu obowiązku sporządzenia przez państwa członkowskie sprawozdań dotyczących odpadów przemysłowych oraz konieczności stopniowego wprowadzania ograniczeń w obszarze unieszkodliwiania odpadów szkodliwych i bioodpadów na składowiskach.

 

Strategia UE w obszarze ogrzewania i chłodzenia

 

Europejski Komitet Regionów zaakcentował potrzebę opracowania planu działania dotyczącego lokalnych systemów ogrzewania i chłodzenia. System wsparcia i zachęt do stosowania neutralnych źródeł energii w sektorze mieszkalnictwa przyczyni się do rozwiązania kluczowego problemu – ograniczenia emisji CO2. 

Liczba wyświetleń: 418

powrót