Aktualności

Debata na szczeblu unijnym

2016.04.20 13:55 , aktualizacja: 2016.04.20 15:13

Autor: Aleksandra Prandota, Bruksela, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • Marszałkowie polskich województw na spotkaniu z omisarz Coriną Creţu arch.Komisji Europejskiej
  • Marszalek Adam Struzik podczas posiedzenia komisji CIVEX w Europejskim Komitecie Regionów arch.Komitetu Regionów
  • Obrady Komitetu Regionów arch.Komisji Europejskiej
  • Dyskusja poświęcona problematyce kryzysu migracyjnego w Europie arch.Komitetu Regionów
  • Marszałkowie: Struzik, Sosnowski oraz Woźniak po spotkaniu z Komisarz ds. polityki spójności w budynku Komisji Europejskiej fot.Aleksandra Prandota

Marszałek Adam Struzik wziął udział w spotkaniu przedstawicieli polskich województw z unijną komisarz ds. polityki regionalnej i miejskiej Coriną Creţu. Uczestniczył także w obradach Komisji ds. Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych (CIVEX) w Europejskim Komitecie Regionów.

 

Przyszłość polityki spójności po 2020 r.

Marszałek Adam Struzik spotkał się z komisarz Coriną Creţu, by omówić wdrażanie funduszy strukturalnych w Polsce oraz przyszłość polityki spójności po 2020 r. Komisarz podkreśliła, że polski model zarządzania polityką spójności – gdzie duża część pieniędzy z unijnego budżetu jest przekazywana bezpośrednio do regionów – jest podawany w Unii Europejskiej za wzór skutecznego i efektywnego wykorzystywania tych środków. Zaznaczyła też, że wkład marszałków województw w dyskusję o przyszłości polityki spójności jest kluczowy. Marszałek Adam Struzik podkreślił konieczność kontynuacji polityki spójności po 2020 r. – Jest to polityka, która jest podstawowym spoiwem UE. Każde odstępstwa od niej to argumenty dla eurosceptyków i droga do recentralizacji w państwach członkowskich UE.

Komisarz zauważyła, że konieczne jest uproszczenie polityki spójności oraz jej uelastycznienie. W nowej perspektywie jej kształt będzie w pewnym stopniu zależny od zmian zachodzących w całej UE, wynikających chociażby z kryzysów, z jakimi boryka się obecnie wspólnota (m.in. kryzys migracyjny, zagrożenie dla strefy Schengen).

 

O podziale województwa mazowieckiego

Marszałek przedstawił komisarz unijnej specyfikę województwa mazowieckiego. Podkreślił, że na Mazowszu występują kilkukrotnie większe różnice dochodowe między obszarem metropolitalnym, a resztą regionu. Aby zapewnić optymalną absorpcję funduszy unijnych po 2020 r., marszałek województwa mazowieckiego podjął starania o podział województwa na dwie jednostki statystyczne NUTS-2, czyli statystyczne wydzielenie Warszawy i otaczających powiatów. Takie działania pozwolą, aby w ramach nowej perspektywy, fundusze strukturalne kierowane były do obszarów najbardziej potrzebujących. Argumenty te są podstawą do dalszej dyskusji nad nowym okresem programowania.

 

Ożywienie gospodarcze w UE

Przedstawiciele polskich regionów mówili o trudnościach z wdrażaniem obecnej perspektywy, która ruszyła z dwuletnim opóźnieniem oraz problemach związanych z warunkowością ex-ante czy pomocą publiczną. Na spotkaniu poruszano też kwestie zwiększania inwestycji na badania i rozwój, usuwanie wąskich gardeł w transferze wiedzy do biznesu, jak też rolę inteligentnych specjalizacji w rozwoju innowacyjności w regionach. Marszałek Adam Struzik wyraził  poparcie dla planu inwestycyjnego szefa komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera, który ma wspomóc finansowanie inwestycji niezbędnych dla Europy.

 

Strategiczna debata o migracji

Posiedzenie  Komisji ds. Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych (CIVEX) w Europejskim Komitecie Regionów poświęcono strategicznej debacie dotyczącej kryzysu migracyjnego oraz możliwym do zastosowania na poziomie lokalnym regionalnym mechanizmom przeciwdziałania radykalizacji postaw i brutalnemu ekstremizmowi. To właśnie przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych jako pierwsi muszą poradzić sobie z napływającą do Europy ludnością. Członkowie komisji dyskutowali m.in. nad zapisami komunikatu Komisji Europejskiej (opublikowanego 6 kwietnia br.) zawierającego warianty reformy wspólnego europejskiego systemu azylowego oraz rozwijania bezpiecznych i legalnych sposobów migracji do Europy, a także dyrektywie o tzw. niebieskiej karcie zezwalającej na pracę dla wysoko wykwalifikowanych migrantów w Państwach członkowskich UE.

Liczba wyświetleń: 562

powrót