Aktualności

Miliony dla niepełnosprawnych

2016.04.18 15:00 , aktualizacja: 2016.04.20 09:23

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Małgorzata Wielechowska

infografika ilustrująca podział pieniędzy dla niepełnosprawnych infografika arch. UMWM

Dostosowywanie obiektów, tworzenie i działanie zakładów aktywności zawodowej oraz rehabilitację społeczną – m.in. na te działania wspierające osoby niepełnosprawne Mazowsze będzie miało w tym roku ponad 12,6  mln zł.

 

Decyzję w tej sprawie podjęli podczas poniedziałkowej sesji radni województwa mazowieckiego.

 

Potrzeby w tej dziedzinie są ogromne – podkreśla marszałek Adam Struzik. – Chodzi tu nie tylko o infrastrukturę, ale przede wszystkim o aktywizację zawodową czy społeczną. Mam nadzieję, że planowane na ten rok środki przełożą się na wymierne efekty.

 

Cenna pomoc

 

To są środki, które będą przeznaczone na likwidację barier architektonicznych – 6,7 mln zł, a 4,5 mln zł wesprze zakłady aktywności zawodowej – w tej chwili takich zakładów działa na Mazowszu osiem. Pozostała kwota, czyli 1,4 mln zł, będzie przeznaczona na rehabilitację społeczną i zawodową. Te pieniądzebardzo ważne i potrzebne zwłaszcza instytucjom działającym na rzecz osób niepełnosprawnych czy zakładom aktywizacji zawodowej, które tworzą nowe miejsca pracy i aktywizują te osoby – podkreśla członek zarządu Elżbieta Lanc. – Ważną rolę odgrywa także rehabilitacja, dzięki której osoby niepełnosprawne mogą poczuć się integralną częścią społeczeństwa.

 

Mnóstwo potrzebujących

Według wyników Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r. liczba osób z niepełnosprawnością na Mazowszu wyniosła 515 697 osób, czyli jeden na dziesięciu mieszkańców Mazowsza. Przyczyn niepełnosprawności jest wiele – od wad wrodzonych, poprzez choroby nabyte lub zawodowe, aż po wypadki komunikacyjne i zdarzenia losowe. Różne są również rodzaje niepełnosprawności  i jej stopnie.

 

 

Mimo że już bardzo wiele zostało zrobione w kwestii poprawy warunków życia osób z niepełnosprawnością, to wciąż napotykają one na swojej drodze liczne bariery – nie tylko związane z dostępem do opieki medycznej czy rynku pracy, ale również architektoniczne. Na koniec 2014 r. zaledwie 40 proc. obiektów sportowych – stadionów, boisk, kortów tenisowych, hal sportowych, pływalni, lodowisk, torów sportowych było dostosowane do ich potrzeb.

 

Według danych Urzędu Statystycznego w Warszawie[1] w 2014 r. blisko 10,5 tys. niepełnosprawnych zarejestrowanych było jako bezrobotni. W tym czasie na Mazowszu działało 47 placówek stacjonarnej pomocy społecznej przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie, zarówno dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. W sumie z ich opieki korzystało ponad 2,8 tys. osób.

 

Kto skorzysta?

W tym roku w ramach środków PFRON samorządy powiatowe i gminne, ich jednostki organizacyjne, takie jak szkoły czy też domy pomocy społecznej oraz organizacje pozarządowe otrzymają wsparcie na realizację trzech głównych zadań.

 

To są bardzo ważne środki, ponieważ część z nich jest przekazywana na aktywizację zawodową niepełnosprawnych. Mamy na Mazowszu kilkaset tysięcy takich osób i jednym z najważniejszych elementów jest dla nich praca. To jest nie tylko kwestia utrzymania, ale też pewnej rehabilitacji. Dlatego te środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kierowane na aktywizację zawodową mają duże znaczenie dla tego środowiska – podkreślił marszałek Adam Struzik.

 

Wesprzemy mnóstwo działań

Najwięcej środków z puli, bo aż 6,7 mln zł zostanie przeznaczonych na dostosowywanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych. W 2015 r. do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęło 28 wniosków, z czego 20 przeszło ocenę formalną. Obecnie trwają wizje lokalne planowanych inwestycji.

 

Blisko 4,5 mln zł wesprze tworzenie i działanie zakładów aktywności zawodowej. W 2015 r. na Mazowszu działało ich osiem. Siedem z nich dofinansowywanych jest za pośrednictwem Samorządu Województwa Mazowieckiego. Najwięcej ZAZ-ów, bo aż trzy, działają na terenie Warszawy i regionu warszawskiego, dwa – w Płocku i subregionie płockim oraz dwa w subregionie siedleckim i jeden w subregionie radomskim.

 

Ostatnie działanie, na które można uzyskać wsparcie w ramach środków PFRON dotyczy rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Na ten cel przeznaczonych zostanie ponad 1,4 mln . Organizacje pozarządowe będą mogły ubiegać się w ramach otwartego konkursu ofert o dofinansowanie działań w ramach sześciu zadań:

 

  • organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych aktywizujących zawodowospołecznie te osoby,
  • organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji,
  • prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych,
  • organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach,
  • opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych:
    • dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością,
    • kierowanych do osób niepełnosprawnych – w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille'a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania,
  • prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie ich dyskryminacji.

 

Zachęcamy wszystkie organizacje pozarządowe z Mazowsza o ubieganie się o środki. Część naborów już się zakończyła, ale wiele jeszcze przed nami. Jest zatem o co walczyć.

 

 

[1] Urząd Statystyczny w Warszawie, Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego, 2015, str. 110.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 1006 kB, Liczba pobrań: 95
Rozmiar: 1081 kB, Liczba pobrań: 89

Liczba wyświetleń: 471

powrót