Aktualności

Z posiedzenia sejmiku…

2016.03.21 14:40 , aktualizacja: 2016.03.21 15:04

Autor: Justyna Michniewicz, Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • Przewodniczący sejmiku Ludwik Rakowski siedzi przy stole prezydialnym fot.Justyna Michniewicz
  • Przy stole siedzą radni klubu Platformy Obywatelskiej. W tle na mównicy przemawia członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc fot.Justyna Michniewicz
  • Sala obrad sejmiku. Na pierwszym planie przy stole siedzą radni klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego fot.Justyna Michniewicz
  • fot.Justyna Michniewicz
  • Radni klubu Platformy Obywatelskiej siedzą przy stole. W tle przy stole prezydialnym siedzi przewodniczący sejmiku Ludwik Rakowski fot.Justyna Michniewicz
  • Przy stole siedzą radni klubu Prawa i Sprawiedliwości. W tle na mównicy przemawia radna Jolanta Koczorowska fot.Justyna Michniewicz
  • Przy stołach siedzą radni klubu Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości fot.Justyna Michniewicz

Sejmik Województwa Mazowieckiego, 21 marca br., przyjął m.in. zmiany w uchwale budżetowej województwa na 2016 r. oraz zgodził się na udzielenie dotacji powiatom na prowadzenie oddziałów pedagogicznych w bibliotekach powiatowych.

 

Budżet

Dochody województwa zwiększyły się o blisko 43 mln zł. Zdecydowaną część tej kwoty stanowi zwrot podatku VAT związany z realizacją projektu „Internet dla Mazowsza”. Fundusze zaoszczędzone przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich ( 7 mln zł) w postępowaniach przetargowych przeznaczone będą na zwiększenie finansowania rozbudowy drogi nr 544 od Nowej Wsi do Drężewa oraz na drogę nr 645 od Myszyńca do Łomży.

 

Dotacje

Sejmik przyjął uchwałę dotyczącą udzielenia dotacji powiatom: białobrzeskiemu (80 tys. zł), otwockiemu (110 tys. zł), przysuskiemu (100 tys. zł), sierpeckiemu (109 tys. zł) i wołomińskiemu (150 tys. zł) na prowadzenie oddziałów pedagogicznych w powiatowych bibliotekach publicznych. Jest to konsekwencja umów popisanych z tymi powiatami, które po likwidacji pięciu filii bibliotek pedagogicznych otworzyły oddziały pedagogiczne.

 

Muzeum Literatury

Radni zgodzili się na podpisanie aneksu do umowy o wspólnym prowadzeniu z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Dokument określa też kwoty dofinansowania. Ministerstwo przekaże 3,68 mln zł, natomiast województwo 3,64 mln zł.

 

Inne decyzje sejmiku

Dokonano zmian w uchwale dotyczącej powołania doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Podjęto również decyzję o likwidacji dotychczasowych aglomeracji Bodzanów i Tłuszcz oraz wyznaczeniu nowych.

 

Liczba wyświetleń: 1110

powrót