Aktualności

Razem po dotacje

2016.03.11 08:45 , aktualizacja: 2016.03.11 09:31
Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka
Mapa obszaru Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Archiwum m.st Warszawy

Bez korków i z czystszym powietrzem – tak zmieniają się dziś miasta na całym świecie, by być przyjazne mieszkańcom. Tego typu założenia przyświecają też najnowszym dotacjom unijnym z RPO WM 20142020.

Duże szanse na dotacje

Ruszyły konkursy dotyczące budowy ścieżek rowerowych, a za chwilę rozpocznie się nabór na dofinansowania do budowy parkingów P&R na terenie tzw. Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, czyli stolicy i poszczególnych gmin z powiatów warszawskiego zachodniego, pruszkowskiego, nowodworskiego, grodziskiego, żyrardowskiego, piaseczyńskiego, otwockiego, mińskiego, wołomińskiego i legionowskiego. Tylko w tym roku zarząd województwa przeznaczył na mobilność miejską ok. 250 mln zł. W obecnych regionalnych programach operacyjnych miasta wojewódzkie i okoliczne gminy mogą sięgać nie tylko po dotacje w konkursach organizowanych dla całego regionu, ale też dodatkowo w ramach specjalnie stworzonego przez UE mechanizmu – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). W przypadku Mazowsza ZIT jest realizowany w obrębie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – porozumienia 40 samorządów, które mają wspólnie realizować projekty. Instytucjami Pośredniczącymi ds. ZIT są m.st. Warszawa, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych i Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Ruszyły już pierwsze konkursy dla Warszawy i okolic. W tym roku z RPO WM 2014–2020 w ramach ZIT będzie ogólnie sześć naborów konkursowych na kwotę 71,91 mln euro, czyli ok. 306 mln zł.

 

– Rozpoczynamy właśnie konkursy, w których wyłonione zostaną projekty zrealizowane z funduszy unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Szansę na dofinansowanie na mobilność miejską mają samorządy wchodzące w skład tzw. warszawskiego obszaru funkcjonalnego, czyli Warszawa i trzydzieści dziewięć gmin położonych wokół stolicy – podkreśla wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Nie tylko komunikacja

Do czerwca i lipca potrwają konkursy związane z usprawnianiem mobilności miejskiej – dotyczące budowy ścieżek rowerowych i parkingów P&R. Realizowane będą w ramach poddziałania 4.3.2 – Mobilność miejska w ramach ZIT. Jeszcze w pierwszym półroczy ogłoszone będą także konkursy dot. terenów inwestycyjnych oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego, a pod koniec roku będzie można w ramach ZIT starać się o dotację na tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 (żłobków, klubów dziecięcych lub zatrudnienia dziennego). Trwa także nabór na wnioski o dofinansowanie projektów dotyczących edukacji. Dzięki nim dzieci w wieku przedszkolnym i uczniowie objęci wsparciem będą mogli rozwijać kluczowe kompetencje niezbędne na rynku pracy – matematyczno-przyrodnicze, informatyczne i językowe.

Rowerem – zdrowiej i bez korków

Dotacje na tworzenie infrastruktury rowerowej mogą uzyskać samorządy. Obejmą one jedynie te ścieżki, które są odciążeniem zakorkowanych ulic. Mają być bezpieczną drogą do pracy, szkoły, połączeniem transportu indywidualnego z publicznym. Na dofinansowanie nie mogą liczyć trasy, które zostały zaprojektowane jako infrastruktura turystyczno-rekreacyjna. Pozytywnie na ocenę projektu będzie wpływać m.in. liczba międzygminnych połączeń granicznych. Chodzi o to, by stworzyć sieć dróg rowerowych, które pozwolą mieszkańcom sąsiadujących ze sobą gmin przemieszczać się rowerem do pracy czy szkoły. Ścieżki powinny być też połączone z przystankami, węzłami przesiadkowymi. Ważne będzie także zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym – stworzenie odpowiedniego oznakowania ścieżek lub pasów dla rowerów oraz wyznaczenie śluz czy przejazdów rowerowych przez skrzyżowania. Dofinansowanie obejmie pełną infrastrukturę rowerową – np. tworzenie miejsc parkingowych dla jednośladów, kładek i tuneli pieszo-rowerowych, a także przebudowa schodów na pochylnie, które posłużą rowerzystom.

Nabór wniosków na tego typu inwestycje potrwa do 29 lipca. W tym roku na konkursy przeznaczono z RPO WM 2014–2020 ponad 186 mln zł. Efektem końcowym (do 2023 r.) ma być ponad 130 km ścieżek na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Z samochodu do komunikacji publicznej

Dużym ułatwieniem dla kierowców w poruszaniu się w obrębie aglomeracji warszawskiej są parkingi P&R (Parkuj i Jedź). Samorządy mogą ubiegać się o dofinansowanie na tworzenie takich miejsc do 30 czerwca. Przeznaczone jest na to ok. 64 mln zł w ramach ZIT. Docelowo do 2030 r. na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ma powstać 9 parkingów z 950 miejscami parkingowymi. Preferowane będą kompleksowe rozwiązania skorelowane z transportem publicznym i ścieżkami rowerowymi, wyposażone w miejsca parkingowe dla rowerów. Ocenie podlega również to, ile miejsc parkingowych dla rowerów się w nim znajdzie. Informacje na temat  składania wniosków dostępne są w serwisie www.funduszedlamazowsza.eu.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 13 kB, Liczba pobrań: 288

Liczba wyświetleń: 521

powrót