Aktualności

Dobre wiadomości o eksporcie mikro i małych firm

2016.03.09 10:35 , aktualizacja: 2016.03.31 10:49

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Marcin Molski

  • Marszałek Adam Struzik - konferencja podsumowująca analizy prowadzone przez Pekao SA fot. Dorota Łucja Cichocka
  • Marszałek Adam Struzik - konferencja podsumowująca analizy prowadzone przez Pekao SA fot. Michał Słaby
  • Marszałek Adam Struzik - konferencja podsumowująca analizy prowadzone przez Pekao SA fot. Michał Słaby
  • Konferencja podsumowująca analizy prowadzone przez Pekao SA - szeroki plan na uczestników fot. Dorota Łucja Cichocka
  • Prezentacja podczas konferencji podsumowująca analizy prowadzone przez Pekao SA fot. Dorota Łucja Cichocka
  • Prezentacja podczas konferencji podsumowująca analizy prowadzone przez Pekao SA fot. Michał Słaby
  • Prezentacja podczas konferencji podsumowująca analizy prowadzone przez Pekao SA fot. Dorota Łucja Cichocka
  • Prezentacja podczas konferencji podsumowująca analizy prowadzone przez Pekao SA fot. Dorota Łucja Cichocka

Mikro i małe firmy na Mazowszu stawiają na eksport i innowacje, choć jednocześnie nieśmiało inwestują – tak wynika z najnowszego raportu Pekao SA. Bank po raz szósty przeprowadził analizę tego sektora przedsiębiorczości.

 

Dobry kierunek dla Mazowsza
 

Z raportu wynika, że w kraju mikro i małe firmy mogą liczyć na przychylne warunki dla swojego rozwoju. Bardzo dobrze na tym tle wypada Mazowsze – jest regionem o najwyższym poziomie aktywności gospodarczej, a badane wskaźniki są wyższe niż średnia krajowa. To potwierdzenie m.in. dla Samorządu Województwa Mazowieckiego, że prowadzone działania wspierające przedsiębiorczość w regionie są dobrze odbierane i faktycznie służą małym firmom. Tegoroczna edycja raportu niesie wiele optymistycznych danych – zarówno dla całego kraju, jak i województwa mazowieckiego, choć jednocześnie widać zróżnicowany poziom rozwoju w poszczególnych subregionach województw.

– To bardzo interesująca analiza, bo z jednej strony oceniająca stan, a z drugiej prognozująca szanse przedsiębiorczości w Polsce. Na Mazowszu małe firmy mają się dobrze, chętnie skłaniają się ku eksportowi – mówi marszałek Adam Struzik. – Dla nas to ważna wskazówka, żeby aktywizować te procesy wykorzystania środków europejskich, które dotyczą zwłaszcza takich zjawisk jak wsparcie dla nowo powstających firm, innowacyjności, na wychodzenie poza polski rynek. Ponad 20 proc. mikro i małych przedsiębiorstw już korzysta z eksportu. Wydawać by się mogło, że w przypadku tych najmniejszych firm – a mówimy tu o firmach od 1 osoby do 50 – proces eksportowy jest trudny, ale okazuje się, że mazowieckie firmy coraz lepiej przebijają się przez barierę granic – zarówno na rynki europejskie, jak i poza UE.

Większa innowacyjność małych i średnich firm
 

Rokiem szczególnie dobrym dla małych firm był 2015 r. W przypadku Mazowsza – tego typu przedsiębiorstwa śmielej niż dotychczas decydowały się na eksport wyrobów i usług (aż 20 proc).  Wzrósł również odsetek wdrażanych innowacji – w przypadku produktowych z 26 do 29 proc., a procesowych z 13 do 22 proc. Firmy zakładają jeszcze większe zaangażowanie w tego typu działalność i planują zwiększyć skalę innowacji. Respondenci – jak w poprzednich latach – oceniali też warunki prowadzenia biznesu. Wciąż główną barierę zarówno w skali kraju, jak i na Mazowszu stanowią wysokie podatki i koszty pracy. Jako jedna z głównych barier rozwojowych wskazywana jest też konkurencja innych firm. Utrudnieniem są również obciążenia biurokratyczne i przepisy prawne.

– Z punktu widzenia ogólnopolskiego – wyniki są najlepsze od 6 lat. Pokazują, że nastroje tego najmniejszego biznesu są najwyższe jak dotąd. Coraz więcej firm korzysta z finansowania zewnętrznego, rośnie też eksport. To bardzo korzystne, bo statystyki pokazują, że jeśli firma podejmuje jakiekolwiek działania eksportowe, to jej odbiór jest dużo lepszy – referuje Jakub Fulara z Banku Pekao SA. W tym roku jako główny temat raportu badaliśmy start-upy. Najważniejszy wniosek w tym temacie – niesamowity optymizm wśród przedsiębiorców rozpoczynających swoje biznesy.

Start-upy motorem rowoju?


 Poprzedni raport Banku Pekao SA przygotowany był pod kątem wykorzystania innowacyjnych rozwiązań w firmach. Tematem specjalnym tegorocznej edycji są młode firmy rozpoczynające działalność gospodarczą (tzw. start-upy), czyli właśnie przedsiębiorcy, którzy często mają doskonałe i innowacyjne pomysły biznesowe, umożliwiające skuteczne konkurowanie na rynku. Raport pokazuje, co dzieje się w grupie mikro i małych przedsiębiorstw, które działają na rynku nie dłużej niż 3 lata.

– Dzisiejsza konferencja pokazuje nam, że wszystkie działania, które Samorząd Województwa Mazowieckiego do tej pory identyfikował i podejmował, były jak najbardziej trafne. Udało nam się to osiągnąć wspólnie z młodymi firmami, czyli start-upami, ale też z firmami, które są już dość mocno zakorzenione w ekosystemie innowacji lub rozwoju gospodarczego Mazowsza – podsumowuje Aleksandra Szwed, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM.

Przedsiębiorstwa rozpoczynające działalność są priorytetem dla wielu podmiotów działających w otoczeniu gospodarczym. To ważny bodziec dla rozwoju polskiej gospodarki w przyszłości. Młode firmy charakteryzują się większą aktywnością w obszarze inwestycji bądź prowadzą działalność eksportową. Właściciele młodych przedsiębiorstw z optymizmem oceniają zjawiska wiążące się z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Bank Pekao SA jest instytucją odpowiedzialną społecznie, dlatego oprócz działalności komercyjnej, wspiera inicjatywy  obejmujące ekonomię społeczną. W tym roku po raz pierwszy zorganizował konkurs „Społeczny startup”, którego celem było wsparcie przedsiębiorstw społecznych, mających pomysł na wdrożenie nowych, niestandardowych pomysłów rozwiązywania problemów lokalnych społeczności. Prezentację zwycięzców konkursu przedstawia tegoroczna edycja Raportu.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 4163 kB, Liczba pobrań: 92
Rozmiar: 2196 kB, Liczba pobrań: 89
Rozmiar: 997 kB, Liczba pobrań: 83

Liczba wyświetleń: 423

powrót