Aktualności

Modernizacja szpitalnej sterylizatorni

2016.02.26 11:40 , aktualizacja: 2016.02.26 15:32

Autor: Dagmara Jaworska (OR), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

  • pomieszczenie sterylizatorni Fot. Tomasz Stefański
  • wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska Fot. Paweł Trojanowski
  • urządzenia sterylizujące Fot. Daniel Pióro
  • członek zarządu Elżbieta Lanc Fot. Paweł Trojanowski
  • sprzęt do sterylizowania Fot. Daniel Pióro
  • goście uroczystości Fot. Paweł Trojanowski

W Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach zakończyła się realizacja projektu Remont, modernizacja i zakup wyposażenia sterylizatorni w Zakładzie Sterylizacji (…)”. Podczas uroczystości otwarcia zakładu Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentowały wicemarszałek Ewa Orzełowska i członek zarządu Elżbieta Lanc.

 

Realizacja

Zadanie wykonano dzięki dotacji z budżetu województwa w wysokości 5 284 037,48 zł oraz środków własnych szpitala – 107 837,50 zł. Projekt objął wykonanie robót remontowo-budowlanych i instalacyjnych oraz zakup niezbędnego, nowoczesnego wyposażenia sterylizatorni oraz dostosowanie Zakładu Sterylizacji do „Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą”.

 

Zyski

Generalny remont pomieszczeń, nowy układ funkcjonalno-użytkowy oraz wyposażenie w urządzenia o dużej wydajności przy optymalnym zużyciu mediów oraz środków chemicznych znacznie obniży koszty funkcjonowania. Szereg innowacyjnych rozwiązań cząstkowych tworzy spójny, nowoczesny i przewidywalny system mycia, dezynfekcji i sterylizacji materiałów, narzędzi oraz aparatury medycznej. Całość tak zaplanowanego procesu zintegrował komputerowy system monitorowania.

 

O placówce

Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o. dysponuje 482 łóżkami szpitalnymi (bez SOR i neonatologii). W strukturze placówki znajduje się 16 oddziałów oraz 25 poradni specjalistycznych oraz 22 pracownie diagnostyczne. Szpital stale jest modernizowany, dzięki temu zwiększa możliwości terapeutyczne. Działania te obejmują nie tylko zakup nowoczesnego sprzętu, wykorzystującego najnowocześniejsze rozwiązania techniki cyfrowej, ale także podnoszenie kwalifikacji pracowników, co bezpośrednio wpływa na jakość wykonywanych badań – zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa.

Liczba wyświetleń: 447

powrót