Aktualności

Biblioteczne spotkania

2016.02.26 11:45 , aktualizacja: 2016.03.01 11:15

Autor: Agnieszka Olczyk-Twardy, Biblioteka Pedagogiczna w Płocku, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • Kronika Mazowiecka jest także dostępna dla czytelników biblioteki fot.Biblioteka Pedagogiczna...
  • Marszałek Adam Struzik z dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Płocku Agnieszką Olczyk-Twardy fot.Biblioteka Pedagogiczna...
  • Marszałek wśród bogatego zbioru wolumenów fot.Biblioteka Pedagogiczna...
  • Marszałek z wizytą w Bibliotece Pedagogicznej w Płocku fot.Biblioteka Pedagogiczna...

O działaniach na rzecz rozwoju kompetencji czytelniczych, upowszechnianiu czytelnictwa, możliwości unowocześnienia infrastruktury informatycznej oraz modernizacji systemu do obsługi czytelników z wykorzystaniem środków unijnych w ramach RPO WM 2014–2020 marszałek Adam Struzik rozmawiał z dyrekcją oraz pracownikami Biblioteki Pedagogicznej w Płocku.

 

O placówce

Kieruje swoje usługi przede wszystkim do nauczycieli, pedagogów, psychologów, innych osób zawodowo związanych z wychowaniem i nauczaniem, a także studentów studiów pedagogicznych, uczniów i wszystkich zainteresowanych tematem. Zapewnia dostęp do najnowocześniejszej bazy elektronicznej z zachowaniem elementów biblioteki tradycyjnej. Główne jej zadania to gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie bogatych zbiorów. Placówka organizuje i prowadzi działalność edukacyjną, kulturalną, informacyjną i bibliograficzną. Inspiruje i promuje edukację czytelniczą i medialną, wspiera także pracę bibliotek szkolnych. Posiada jedną filię – w Gostyninie. Pod koniec 2015 r. Biblioteka Pedagogiczna w Płocku znacznie wzbogaciła swój księgozbiór dzięki dodatkowym środkom finansowym otrzymanym z budżetu województwa mazowieckiego.

 

Ciekawe inicjatywy

Jedną z nich są bezpłatne prelekcje dla rodziców pt. „Kompetencje czytelnicze oraz rozwój zainteresowań czytelniczych wśród dzieci i młodzieży”, organizowane we współpracy ze szkołami i bibliotekami gminnymi z terenów wiejskich. Podczas spotkań prezentowane są m.in alternatywne formy czytania (Teatrzyk Kamishibai) i ich wpływ na rozwój intelektualny dzieci. Nieprzerwanie od 20 lat placówka organizuje Biesiady Literackie, podczas których młodzi twórcy, poprzez różne formy wypowiedzi, prezentują swoją wrażliwość na piękno słowa.

Biblioteka realizuje także innowacyjne projekty edukacyjne, jak kreatywna metoda analizy interpretacji tekstu za pomocą klocków lego.

Placówka włączyła się aktywnie w obchody Roku Henryka Sienkiewicza, organizując m.in. wystawę „Henryk Sienkiewicz – pierwszy polski noblista w dziedzinie literatury”, a także konkurs literacko-plastyczny „Henryk Sienkiewicz naszymi oczami” adresowany do uczniów szkół z terenu powiatu płockiego ziemskiego. Filia placówki w Gostyninie, wspólnie z innymi miejskimi instytucjami, organizuje cykl spotkań literackich upamiętniających 170. rocznicę urodzin i 100. rocznicę śmierci pisarza. „Wieczorki u Pana Henryka” odbywają się raz w miesiącu w różnych punktach miasta. Spotkania poświęcone są powieściom historycznym, które Henryk Sienkiewicz pisał „ku pokrzepieniu serc” zniewolonych i tęskniących za wolną ojczyzną Polaków.

Liczba wyświetleń: 779

powrót