Aktualności

Z posiedzenia sejmiku…

2016.02.22 15:50 , aktualizacja: 2016.02.24 08:29
Autor: Justyna Michniewicz, (KS), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka
Przy stołach siedzą radni Klubu Platformy Obywatelskiej: Jolanta Koczorowska, Tomasz Kucharski, Katarzyna Bornowska, Urszula Kierzkowska oraz radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości: Marian Piłka i Krzysztof Kawęcki. W tle na mównicy przemawia marszałek Adam Struzik fot. Justyna Michniewicz
fot. Justyna Michniewicz
Radni Klubu Platformy Obywatelskiej siedzą przy stole. W tle  przy stole prezydialnym siedzi przewodniczący sejmiku Ludwik Rakowski, a na mównicy przemawia Mirosław Adam Orliński fot. Justyna Michniewicz
Radni Polskiego Stronnictwa Ludowego: Cecylia Domżała, Bożena Żelazowska, Zbigniew Gołąbek, Wiesława Krawczy, marszałek Adam Struzik fot. Justyna Michniewicz
Na mównicy przemawia radny Zielonki Tomasz Wołujewicz. W tle przy stole prezydialny siedzi przewodniczący sejmiku Ludwik Rakowski fot. Justyna Michniewicz

Sejmik Województwa Mazowieckiego, na posiedzeniu 22 lutego br., przyjął dwanaście uchwał. Zapoznał się też z informacją dotyczącą przebudowy drogi wojewódzkiej nr 634.

 

Komunikacja

Radni wysłuchali informacji dotyczącej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 634 (10 lutego doszło tam do wypadku śmiertelnego). Zwrócili się do zarządu województwa z prośbą o przyspieszenie inwestycji oraz pilne przeprowadzenie prac, dzięki którym powstaną bezpieczne przejścia dla pieszych. Do apelu przyłączył się obecny na posiedzeniu radny Zielonki Tomasz Wołujewicz. Sejmik zgodził się także na utworzenie w Grójcu miejsca egzaminowania na prawo jazdy. Z udogodnień tych skorzystają mieszkańcy Grójca i okolicznych powiatów, którzy będą mogli przystąpić tam do egzaminu na prawo jazdy w kategoriach: AM, A1, A2, A, B1 lub B.

 

Ulica Narutowicza w Sierpcu

Ze względu na otrzymanie przez Sierpc dotacji z Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych na realizację ulicy Narutowicza, konieczna była zmiana montażu finansowego tej inwestycji, którą współfinansuje Samorząd Województwa Mazowieckiego. Udział województwa w realizacji projektu zmniejszono o 463 tys. zł.

 

„Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba”

Do cieszącego się dużym zainteresowaniem wśród muzealników konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba” w tej edycji będzie można zgłaszać również audiobooki, w kategorii „najciekawsze wydawnictwo muzealne (ISBN)”. Sejmik przyjął zmiany w regulaminie konkursu.

 

Organizacje pozarządowe

Radni wprowadzili zmiany w „Rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi…”. Wyodrębniono przede wszystkim nowe zadanie „Kuźnia kreatywności – wzmocnienie procesu socjalizacji dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych w oparciu o ideę twórczej pedagogiki” w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem”.

 

Współpraca zagraniczna

Sejmik upoważnił również zarząd województwa do wystąpienia do ministra właściwego do spraw zagranicznych o wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia o współpracy z żupanią zagrzebską. Jest to region w środkowej Chorwacji, otaczający miasto wydzielone Zagrzeb – jego stolicę administracyjną. Współpraca dotyczyłaby przede wszystkim wspólnej realizacji projektów z wykorzystaniem funduszy unijnych, dotyczących m.in. zagospodarowania przestrzennego, transportu i szerokopasmowego Internetu. Obejmowałaby też takie dziedziny jak: zdrowie, środowisko, kultura i turystyka, edukacja i wymiana młodzieży oraz rolnictwo.

 

Inne decyzje sejmiku

Radni wprowadzili też zmiany w budżecie województwa na 2016 r. oraz nazwie Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury, który przenosi swoją siedzibę z Otrębusów do Warszawy. w nowej formule jest również uchwała wykonawcza Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza. Sejmik zgodził się na uwzględnienie dwóch instalacji zarządzanych przez PUK Sp. z o.o. w Ciechanowie jako regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) oraz usunięcie sześciu składowisk z listy instalacji zastępczych.

Liczba wyświetleń: 1292

powrót