Aktualności

Wsparcie dla organizacji pozarządowych i samorządów

2016.02.05 14:00 , aktualizacja: 2016.02.05 14:36

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

  • powiększ: infografika ilustracja
  • powiększ: marszałek Adam Struzik Fot. Jolanta Nalewajk
  • powiększ: uczestnicy spotkania Fot. Jolanta Nalewajk
  • powiększ: starosta siedlecki Dariusz Stopa Fot. Jolanta Nalewajk

Marszałek Adam Struzik spotkał się z przedstawicielami mediów z regionu siedleckiego, by zaprezentować ofertę pomocy finansowej dla organizacji pozarządowych oraz samorządów powiatowych i gminnych w bieżącym roku.

 

Dzięki stabilizacji budżetu Mazowsza, po kilku latach przerwy – ponownie możliwe jest wsparcie dla organizacji pozarządowych. Na pomoc finansową w ramach specjalnego programu mogą liczyć jednostki OSP. Wygospodarowano także środki na naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, oświatę i wychowanie.

 

300 tys. zł na wsparcie organizacji pozarządowych

W ramach konkursu będą mogły być realizowane m.in. przedsięwzięcia obejmujące szkolenia, poradnictwo i doradztwo (w obszarze zagadnień związanych z działalnością organizacji pozarządowych, a więc pozyskiwanie funduszy, rachunkowość, ochrona danych osobowych czy budowanie członkostwa). Nabór ofert trwa do 29 lutego br. Rozstrzygnięcie 26 kwietnia br. Jedna oferta może otrzymać maksymalnie 30 tys. zł.

 

200 tys. zł na naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, oświatę i wychowanie

Na inicjatywy wspierające uczniów uzdolnionych (szkoła podstawowa i gimnazjum), preferowane są przedmioty ścisłe, technologie informatyczne oraz języki obce – zarezerwowaliśmy 70 tys. zł. Na działania propagujące postawy przedsiębiorczości – dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 65 tys. zł, a na inicjatywy o charakterze edukacyjno-doradczym kierowane tylko do gimnazjalistów, które pomogą im w wyborze ścieżki rozwoju i kształcenia – także 65 tys. zł. Oferty można składać do 29 lutego br., a 26 kwietnia br. nastąpi rozstrzygnięcie konkursu.

 

200 tys. zł na inicjatywy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym

W tym roku w ramach otwartego konkursu „Inicjatywy edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego” będą realizowane akcje kierowane nie tylko do dzieci i młodzieży, ale całych rodzin, w tym seniorów. Mogą to być zarówno spotkania z ekspertami czy szkolenia z udzielania pierwszej pomocy, jak i pikniki, festyny, pokazy na symulatorach oraz konkursy wiedzy. Nabór potrwa do 26 lutego br. Rozstrzygnięcie 17 maja br. Maksymalna kwota dofinasowania dla jednej oferty to 40 tys. zł.

 

100 tys. zł na promowanie zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Mazowsza

Kampanie społeczne, seminaria, konferencje, a także festiwale i festyny – to tylko niektóre formy promocji zdrowia. Organizowane w ten sposób przedsięwzięcia powinny przede wszystkim dotyczyć takich zagadnień jak: zapobieganie zaburzeniom psychicznym, przeciwdziałanie dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi czy kształtowanie właściwych postaw społecznych. Wnioski można składać do 29 lutego br., a rozstrzygnięcie odbędzie się 29 kwietnia br. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty to 20 tys. zł.

 

O dofinansowanie w powyższych konkursach mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, m.in. fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe czy kościelne osoby prawne. Więcej informacji o sposobach składania ofert czy zasadach przyznawania dotacji.

 

Wsparcie dla OSP

Zarząd województwa podjął decyzję o uruchomieniu samorządowego programu, który wesprze finansowo gminy i miasta. Można uzyskać środki zarówno na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, jak i specjalistycznego sprzętu (m.in. pompy pożarnicze, zestawy ratownictwa technicznego, zestawy ratownictwa medycznego, łodzi płaskodennych czy systemu powiadamiania). Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem zamontowanym na stałe to maksymalnie 100 tys. zł. Natomiast przy zakupie sprzętu specjalistycznego wsparcie wyniesie do 25 proc. wartości danej rzeczy. O wsparcie mogą ubiegać się samorządy gminne i miejskie. Wnioski o dofinasowanie oraz informacje nt. programu znajdują się w zakładce bezpieczeństwo.

 

Spotkanie w siedleckiej delegaturze urzędu marszałkowskiego było także okazją do zaprezentowania stanowiska marszałka w sprawie pomysłu podziału administracyjnego Mazowsza.

Liczba wyświetleń: 979

powrót