Aktualności

Z posiedzenia Sejmiku…

2016.01.25 15:10 , aktualizacja: 2016.01.26 08:53

Autor: Justyna Michniewicz, Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • Przewodniczący sejmiku Ludwik Rakowski fot.Justyna Michniewicz
  • Radni podczas posiedzenia sejmiku fot.Justyna Michniewicz
  • Radni PSL fot.Justyna Michniewicz
  • Na pierwszym planie przy stole siedzą radni Prawa i Sprawiedliwości: Marzena Małek, Jakub Opara, Martyna Wojciechowska. W tle radni pozostałych klubów. fot.Justyna Michniewicz
  • Radni zdecydowali m.in. o likwidacji Muzeum Kolejnictwa fot.Justyna Michniewicz
  • Radni Platformy Obywatelskiej fot.Justyna Michniewicz

Sejmik Województwa Mazowieckiego, na posiedzeniu 25 stycznia, dokonał zmian w budżecie na 2016 r., zgodził się na wystąpienie z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego oraz likwidację Muzeum Kolejnictwa w Warszawie.

 

Finanse województwa

Radni przegłosowali zmiany w budżecie województwa na 2016 r., w wyniku których dochody zwiększyły się o ponad 31 mln zł,  głównie z tytułu płatności z Unii Europejskiej. Środki wydatkowane będą przede wszystkim na budowę drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od Lipska do mostu w Solcu nad Wisłą. Inwestycja pochłonie w tym roku 37,5 mln zł, z czego 27,5 mln zł pochodzić będzie z funduszy europejskich, a 10 mln zł z rezerwy celowej budżetu województwa.

 

Trybunał Konstytucyjny

Od nowego roku weszły w życie przepisy, które nałożyły na marszałka województwa nowe obowiązki dotyczące wydawania pozwoleń i decyzji związanych z wycinaniem drzew i krzewów w miastach na prawach powiatu. Na realizację zadania nie przekazano środków finansowych. Mając to na uwadze,  sejmik wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności i stwierdzenie niezgodności art. 90 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie przyrody  w związku z art. 402 ust. 5 ustawy – Prawo ochrony środowiska  z art. 167 ust. 4 w związku z art. 166 ust. 1 i 2 Konstytucji RP, w obszarze, w jakim pozbawia samorząd województwa dochodów z opłat i kar jako kompensaty za nakłady związane ze stosowaniem przepisów art. 83 – 89 ustawy o ochronie przyrody.

 

Muzeum Kolejnictwa

Radni zdecydowali, że do 30 czerwca br. zlikwidowane zostanie Muzeum Kolejnictwa w Warszawie. Jego majątek przejmie nowa placówka – Stacja Muzeum – tworzona wspólnie z Polskimi Kolejami Państwowymi na terenie dzielnicy Wola. Władze Mazowsza wraz z PKP, które przekazują teren pod budowę, chcą stworzyć atrakcyjną i nowoczesną instytucję. Jej głównym zadaniem będzie  popularyzacja tematyki transportowej i szeroko rozumianej techniki.

 

Inne decyzje sejmiku

Radni przyjęli 11 uchwał dotyczących rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszeń prawa dotyczącego Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012–2017 oraz uchwały wykonawczej w związku z funkcjonowaniem regionalnych instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Kampinowskiej 1 oraz przez firmę B.W.B przy ul. Wólczyńskiej w Warszawie. Sejmik dokonał również wyboru biegłego rewidenta do badania rocznych sprawozdań finansowych województwa mazowieckiego. Przyjął też plan kontroli Komisji Rewizyjnej, która w tym roku oceni działalność Europejskiego Centrum Artystycznego im. F. Chopina w Sannikach, Muzeum Azji i Pacyfiku, Mazowieckiego Centrum Psychiatrii „Drewnica” Sp. z o.o. oraz SPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.

Liczba wyświetleń: 1036

powrót