Aktualności

Liwiec łączy

2016.01.20 15:25 , aktualizacja: 2016.01.21 12:13

Autor: na podst.zebr.mat.opr.Agnieszka Stabińska, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • Marszałek Adam Struzik trzyma w ręku podpisaną umowę partnerstwa fot.UM w Łochowie
  • Wspólne zdjęcie sygnatariuszy umowy fot.UM Wyszków
  • Dokument umowy partnerstwa fot.UM w Łochowie
  • Umowę partnerstwa podpisało 10 podmiotów fot.UM w Łochowie
  • Uczestnicy spotkania - przedstzwiciele samorz ądu województwa i władz lokalnych fot.UM w Łochowie
  • Meandry Liwca fot.Bogusław Szymański

Współpraca samorządów gminnych Jadowa, Łochowa i Wyszkowa zaowocowała podpisaniem Umowy Partnerskiej Obszaru Funkcjonalnego Doliny Liwca. Wykorzystanie potencjału kulturowego i przyrodniczego tego terenu korzystnie wpłynie na zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy regionu. W spotkaniu wziął udział marszałek Adam Struzik.

 

Dolina rzeki Liwiec

Obejmuje rozległy obszar, przebiegający przez 3 powiaty – wołomiński, węgrowski i wyszkowski. Teren uznawany jest jako atrakcyjne miejsce do wypoczynku wśród dziewiczych walorów meandrującego Liwca oraz bogactwa dziedzictwa kulturowego. O doskonałych walorach krajobrazowych miejsca świadczą m.in. sąsiedztwo kilku rezerwatów przyrody, położenie w otulinie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego oraz przynależność do europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000.  Istniejący potencjał turystyczny i gospodarczy obszaru nie jest jednak w pełni wykorzystany. Oddolna inicjatywa gmin ma to zmienić.

 

Innowacyjne podejście

Dokument podpisało 10 podmiotów – przedstawiciele gmin: Jadów (lider), Łochów, Wyszków, powiatów: węgrowskiego, wołomińskiego, wyszkowskiego, powiatowe urzędy pracy w  Węgrowie i Wołominie oraz lokalne grupy działania: „Równiny Wołomińskiej” i „Bądźmy razem”. Dla uczestników partnersta wykorzystanie Liwca i znajdujących się w jego dolinie obszarów Natura 2000 oraz ciekawego dziedzictwa kulturowego to szansa na rozwój. Wspólne działania koncentrować się będą m.in. na poprawie infrastruktury turystycznej (szlaków rowerowych, kajakowych, narciarskich biegowych, miejsc wypoczynku, tablic informacyjnych oraz punktów informacji turystycznej) czy też stworzeniu wspólnego kalendarza wydarzeń obszaru Doliny Liwca. Umowa obejmuje również długofalową współpracę z Lokalnymi Grupami Działania, przedstawicielami sektora gospodarczego i społecznego. Partnerstwo umożliwi również wspólne aplikowanie o środki unijne na realizację strategicznych inicjatyw, a w konsekwencji da nowe miejsca pracy. Takie innowacyjne podejście pozwoli skutecznie i efektywnie osiągnąć zakładany cel, jakim jest rozwój gospodarczy oraz poprawa jakości życia mieszkańców tego obszaru.

 

Dla mieszkańca i turysty

Uczestniczące w projekcie gminy chcą stworzyć markowe produkty turystyczne, które będą ciekawą ofertą na wypoczynek zarówno dla mieszkańców okolicznych terenów, jak też turystów. Wszystkie działania prowadzone będą w trosce o ochronę środowiska, krajobrazu oraz zachowanie dziedzictwa historycznego i kulturowego Doliny Liwca. W przyszłości planowane jest uruchomienie wspólnego portalu turystycznego, zawierającego informacje o wydarzeniach turystycznych, kulturalnych czy sportowo-rekreacyjnych.

 

 

 

Liczba wyświetleń: 661

powrót