Aktualności

Z posiedzenia sejmiku…

2015.12.21 15:25 , aktualizacja: 2015.12.22 12:38

Autor: Justyna Michniewicz (KS), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

  • powiększ delegacja harcerzy ze światłem betlejemskim Fot. Justyna Michniewicz
  • powiększ radni klubu Platformy Obywatelskiej Fot. Justyna Michniewicz
  • powiększ przewodniczący sejmiku wojeództwa mazowieckiego Ludwik Rakowski Fot. Justyna Michniewicz
  • powiększ radni klubu Prawa i Sprawiedliwości Fot. Justyna Michniewicz
  • powiększ harcerze przekazują betlejemskie światełko Fot. Justyna Michniewicz
  • powiększ marszałek dziękuje ze przekazane światełko Fot. Justyna Michniewicz
  • Radni Teresa Mołek i Piotr Wojciechowski Fot. Justyna Michniewicz
  • Radni Paweł Kolczyński i Krzysztof Winiarski Fot. Justyna Michniewicz
  • Radny Rafał Rajkowski Fot. Justyna Michniewicz

Sejmik Województwa Mazowieckiego, na posiedzeniu 21 grudnia br., uchwalił przyszłoroczny budżet. Ogłosił też rok 2016 „Rokiem Henryka Sienkiewicza na Mazowszu” (w 170. rocznicę urodzin i 100. rocznicę śmierci pisarza). Obradom towarzyszyło przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju.

 

Światło Betlejemskie

Jak co roku, tuż przed Świętami Bożego Narodzenia na posiedzenie sejmiku przybyli mazowieccy harcerze, aby przekazać na ręce przewodniczącego sejmiku i marszałka województwa Betlejemskie Światło Pokoju. Tegoroczne hasło brzmi: „Zauważ człowieka”. Komendant Chorągwi Mazowieckiej Związku Harcerstwa Polskiego harcmistrz Michał Bagiński złożył radnym świąteczne życzenia.

 

Nowi radni

Nowi radni – Paweł Kolczyński (PiS), Marzena Teresa Małek (PiS), Rafał Rajkowski (PO), Krzysztof Winiarski (PiS) i Piotr Wojciechowski (PiS) – złożyli ślubowanie. Mandat radnego objęli w związku z rezygnacją dotychczasowych radnych, którzy zasiadają obecnie w ławach sejmowych.

 

Budżet województwa na 2016 rok

Radni uchwalili przyszłoroczny budżet wraz z autopoprawką zarządu, w wyniku której dochody zostały zwiększone o 5 mln zł, a wydatki o 18,5 mln zł. W sumie szacuje się, że dochody wyniosą 2,276 mld zł. Udział w podatku od osób prawnych powinien osiągnąć 1,4 mld zł – o blisko 52 mln zł więcej niż w roku 2015, a w podatku od osób fizycznych280 mln zł (wzrost o 2,5 proc. do roku poprzedniego). Wydatki wyniosą 2,170 mld zł. Blisko 80 proc. tej kwoty stanowić będą wydatki bieżące (1,7 mld zł). Na inwestycje przewidziano 474 mln zł. „Janosikowe” obciąży budżet województwa kwotą 318 mln zł.

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Sejmik przyjął również zmiany w „Rocznym programie współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi (…) na 2016 r.”. Do programu dodano nowy obszar współpracy, polegający na wzmocnieniu Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego poprzez umożliwienie zakupu niezbędnego sprzętu ratowniczego. W obszarze edukacji dodano nowe zadanie dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 

Pozostałe decyzje sejmiku

Radni przyjęli ponadto zmiany w budżecie województwa na 2015 r., Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015–2039 i w uchwale wykonawczej Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012–2017. Powołali także Agnieszkę Górską do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz dokonali zmian w składach osobowych komisji sejmikowych.

Artykuły powiązane

Liczba wyświetleń: 1258

powrót