Aktualności

Więcej ścieżek rowerowych

2015.12.16 13:35 , aktualizacja: 2016.01.20 10:37

Autor: tekst: Monika Gontarczyk, audio: Martyna Gadecka, Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

  • slajd z prezentacji dotyczącej tworzenia map ścieżek rowerowych Fot. Monika Gontarczyk
  • głos zabiera marszałek Adam Struzik Fot. Monika Gontarczyk
  • uczestnicy spotkania - przedstwiciele jednostek samorządu terytorialnego Fot. Martyna Gadecka
  • prezentacja dotycząca bezpieczeństwa rowerzystów Fot. Martyna Gadecka
  • omawianie prezentacji dotyczcej środków unijnych Fot. Martyna Gadecka
  • głos zabiera marszałek Adam Struzik Fot. Monika Gontarczyk
  • uczestnicy spotkania - przedstwiciele jednostek samorządu terytorialnego Fot. Monika Gontarczyk
  • Radna Dorota Stalińska Fot. Ł. Cichocka
  • Komendant wojewódzkiego policji, zastępca przewodniczącego rady insp. Rafał Korczak Fot. Ł. Cichocka
  • Wojewoda Zdzisław Sipiera Fot. Ł. Cichocka

To wyzwanie na najbliższe lata dla mazowieckich samorządów. By wspólnie omówić najważniejsze wytyczne budowania spójnej sieci ciągów pieszo-rowerowych na Mazowszu, 16 grudnia spotkali się przedstawiciele Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, jednostek samorządu terytorialnego oraz Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Warszawie.

 

Plan na przyszłość

W spotkaniu uczestniczył również marszałek Adam Struzik, który zaznaczył, że priorytetowym dążeniem samorządów na najbliższe lata powinna być próba przestawienia się na politykę i gospodarkę niskoemisyjną. Wiele krajów Unii Europejskiej stawia na alternatywne sposoby komunikacji. Zdaniem marszałka Mazowsze też powinno zmierzać w tym kierunku. Pomocne w tym działaniu będą środki europejskie zagwarantowane w ramach RPO WM 2014–2020, które będzie można pozyskać m.in. na budowę ścieżek rowerowych.

 

Wytyczne

Bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego to dla Samorządu Województwa Mazowieckiego priorytet. W związku z powyższym pojawiła się koncepcja budowy dróg rowerowych na Mazowszu. Jej założeniem jest uzyskanie jak najdłuższej, spójnej sieci obejmującej całe województwo.

 

Do realizacji tego zadania konieczna jest współpraca samorządów – województwa, powiatów i gmin. Podczas spotkania przedstawiono zasady tworzenia map sieci dróg rowerowych na terenie powiatów i województwa. Zostały także szczegółowo omówione standardy ścieżek rowerowych – jak powinny być właściwie budowane – w zależności od ich przeznaczenia i miejsca przebiegu.

 

Samorządowcy otrzymali też informacje, z jakich programów będzie można zdobyć środki unijne na realizację tego typu przedsięwzięć.

 

MRBRD

Temat ścieżek rowerowych poruszany był także podczas posiedzenia Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Przedstawiona została informacja na temat koordynacji rozwoju komunikacji rowerowej na terenie województwa, w tym działań realizowanych przez Pełnomocnika Marszałka ds. komunikacji rowerowej (Oficera rowerowego). Przedstawiciele  Departamentu Geodezji i Kartografii oraz Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich omówili plany dotyczące tworzenia mapy sieci dróg rowerowych oraz regionalnych programów operacyjnych.

 

Nowi członkowie

Podczas posiedzenia MRBRD przedstawienie zostali także jej nowi członkowie: wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera, komendant wojewódzki policji, pełniący także funkcję zastępcę przewodniczącego rady insp. Rafał Korczak, mazowiecki kurator oświaty Dorota Sokołowska i radna Dorota Stalińska.

Pliki do pobrania

Liczba wyświetleń: 920

powrót