Aktualności

Najlepsze życzenia dla węgierskich partnerów

2015.12.04 13:15 , aktualizacja: 2015.12.07 10:13

Autor: Dorota Pozorek, (KM), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

  • Sekretarz stanu w Kancelarii Premiera ds. projektów rozwojowych finansowanych ze środków UE Eszter Vitalyos, marszałek Adam Struzik oraz przewodniczący komitatu Peszt Istvana Szabo. fot. arch. komitatu Peszt
  • MArszałek Adam Struzik został nagrodzony za działalność na rzecz rozwoju kontaktów polsko-węgierskich fot. arch. komitatu Peszt
  • Przewodniczący komitatu Peszt Istvana Szabo, marszałek Adam Struzik i sekretarz wojewódtwa, dyrektor UMWM w Warszawie Waldemar Kuliński fot. arch. komitatu Peszt
  • Uczestnicy uroczystości fot. arch. komitatu Peszt
  • Marszałek odbiera nagrodę z rąk sekretarza stanu w Kancelarii Premiera ds. projektów rozwojowych finansowanych ze środków UE Eszter Vitalyos oraz przewodniczącego komitatu Peszt Istvana Szabo. fot. arch. komitatu Peszt
  • Odznaczenie fot. arch. komitatu Peszt

Od kilkunastu lat 4 grudnia jest oficjalnie Dniem Komitatu Peszt. Data upamiętnia dzień założenia Komitatu Pest-Pilis-Solt przed 355 laty (4 grudnia 1659 r.). Z okazji święta jednego z najbliższych partnerów Mazowsza wizytę na Węgrzech złożyli marszałek Adam Struzik i sekretarz województwa dyrektor UMWM w Warszawie Waldemar Kuliński.

 

Niezwykłe święto

Dzień ten ma szczególne znaczenie dla regionu, jest upamiętnieniem odrodzenia się komitatu i okazją do świętowania wspólnie z wszystkimi mieszkańcami oraz partnerami zagranicznymi, z którymi łączą Peszt szczególne więzi. Rangę uroczystości podnosi fakt, że w tym dniu nagradzane są osoby zasłużone w dziedzinie oświaty, nauki, architektury, sportu, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa publicznego i jedności społecznej. Podczas uroczystości wręczany jest również tytuł Honorowego Obywatela Komitatu Peszt. Podziękowania kierowane są też do tych osób, których działalność na gruncie zawodowym bądź w życiu prywatnym jest godna naśladowania.

 

Marszałek nagrodzony

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik został podczas oficjalnych uroczystości wyróżniony specjalną nagrodą „w dowód uznania za działalność na rzecz rozwoju kontaktów polsko-węgierskich, a zwłaszcza na polu współpracy polityki branżowej pomiędzy komitatem Peszt i województwem mazowieckim oraz w umacnianiu partnerstwa strategicznego, a także za działania na rzecz przedstawicielstwa ogólnoeuropejskiego stołecznych obszarów regionu”. Jako pierwszy laureat „nagrody  za kontakty międzynarodowe komitatu Peszt”, marszałek odebrał ją z rąk sekretarza stanu w Kancelarii Premiera ds. projektów rozwojowych finansowanych ze środków UE Eszter Vitalyos oraz przewodniczącego komitatu Peszt Istvana Szabo. 

 

Liczba wyświetleń: 494

powrót