Aktualności

W uznaniu za kultywowanie tradycji

2015.11.30 14:45 , aktualizacja: 2015.12.01 09:03

Autor: Dagmara Jaworska (OR), Wprowadzenie: Małgorzata Wielechowska

Podczas prezentacji teatrów obrzędowych i gawędziarzy „W dawnej izbie” Medalami Pamiątkowymi „Pro Masovia” uhonorowano zespoły ludowe „Iwowianki” i „Lalinanki”, działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu.

 

Starania docenione

Odznaczenia trafiły do grup za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa. Medal przyznał marszałek Adam Struzik, a wręczyła członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc.

 

Zasłużone grupy

W gminie Borowie działają cztery zespoły ludowe: „Iwowianki” z Iwowego, „Lalinianki” z Lalin, „Borowianki” z Brzuzy i zespół ludowy z Chromina. Wszystkie mają znaczący dorobek
w kultywowaniu tradycji ludowych, obrzędów i zwyczajów wsi polskiej naszego regionu.

 

Nagroda dla „Iwowianek”…

Zespół „Iwowianki” powstał w ramach Koła Gospodyń Wiejskich, założonego w 1960 r. Początkiem osiągnięć artystycznych były gminne dożynki, które zapoczątkowały cykl imprez obrzędowych na terenie gminy Borowie. Zespół otrzymał wiele nagród i wyróżnień za udział w gminnych, powiatowych, wojewódzkich i regionalnych imprezach folklorystycznych oraz okolicznościowych. Osiągnięcia te motywują członków zespołu do doskonalenia występów, ciągłego poszukiwania nowych piosenek ludowych i przepisów staropolskich potraw.

 

…i „Lalinanek”

Początkiem działalności kobiet w Lalinach było założone w 1959 r. Koło Gospodyń Wiejskich. Sam zespół ludowy powstał w 1984 r.  Barwne stroje Lalinianek zapisały się w pamięci wielu mieszkańców, nie tylko okolic Borowia, ale i niemal całego województwa mazowieckiego. Panie z Lalin corocznie uczestniczą w diecezjalnych uroczystościach dożynkowych, a wyplecione przez nie wieńce z dorodnych kłosów borowieckiej ziemi są nie tylko wyrazem wielkiego poszanowania tradycji, lecz także religijnym symbolem modlitwy i dziękczynienia.

 

Zespoły folklorystyczne działające na terenie gminy Borowie występują w kołbielskich strojach ludowych.

  • wyróżnione grupy z Elżbietą Lanc Fot. Leszek Baranowski
  • Prezentacja teatrów obrzędowych w 'W dawnej izbie' Fot. Leszek Baranowski
  • Medale Pamiątkowe 'Pro Masovia' Fot. Leszek Baranowski
  • przedstawicielka lokalnej grupy prezentuje miejscowe obrzędy Fot. Leszek Baranowski
  • Prezentacja teatrów obrzędowych w 'W dawnej izbie' Fot. Leszek Baranowski

Liczba wyświetleń: 465

powrót