Aktualności

Zawsze Pomocni

2015.11.17 12:25 , aktualizacja: 2015.11.17 12:36

Autor: Dagmara Jaworska (OR), Wprowadzenie: Małgorzata Wielechowska

nagrodzeni uczestnicy konferencji z odznaczeniami Fot. arch. MCPS
Elżbieta Lanc z nagrodzonymi pracownikami społecznymi Fot. arch. MCPS
Elżbieta Lanc wręcza odznaczenie Fot. arch. MCPS

Pracownicy socjalni są niezwykle potrzebną grupą. Zaangażowanych w tej dziedzinie wyróżniono podczas konferencji „Rola pomocy społecznej w realizacji zadań polityki społecznej województwa mazowieckiego”, zorganizowanej przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

 

Nieocenione wsparcie

Spotkanie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego było okazją, by nagrodzić specjalistów z ośrodków pomocy społecznej z Mazowsza. Pracownicy socjalni na co dzień wspierają osoby i rodziny w trudnej sytuacji życiowej.

 

Docenienie zasług

W konferencji wzięli udział przedstawiciele świata nauki zajmujący się problematyką społeczną i praktycy – ponad 160 pracowników mazowieckich instytucji, działających na rzecz pomocy społecznej.

 

Podczas wydarzenia wyróżnienia Marszałka Województwa Mazowieckiego „Zawsze Pomocni” wręczyła członek zarządu Elżbieta Lanc. Odznaczeniami nagrodzono 32 osoby pracujące w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz w organizacjach pozarządowych szczególnie zaangażowanych w pracy na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

Święto prawie od 20 lat

Dzień Pracownika Socjalnego obchodzony jest 21 listopada. Święto jest okazją do spotkań z przedstawicielami władz lokalnych, wyróżnienia pracowników socjalnych czy wręczenia nagród za wybitne i nowatorskie działania w obszarze pracy socjalnej.

 

Dzień Pracownika Socjalnego jest polskim odpowiednikiem Social Work Action Day (Dnia Pracy Socjalnej). Międzynarodowa Federacja Pracowników Socjalnych w Europie obchodzi go od 1996 r. w każdy drugi wtorek listopada.

 

Liczba wyświetleń: 744

powrót