Aktualności

Renesans kształcenia zawodowego

2015.10.16 09:30 , aktualizacja: 2015.10.16 09:44

Autor: Dorota Łucja Cichocka, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

  • Wystąpienie marszałka Adama Struzika fot. Muzeum Romantyzmu w...
  • Zofia Dembska, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji i SPortu w UMWM w Warszawie fot. Muzeum Romantyzmu w...
  • Aleksander Kornatowski, zastępca dyrektora WUP w WArszawie fot. Muzeum Romantyzmu w...

Konferencja „Szkoły zawodowe – powrót do świetności” odbyła się w siedzibie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze (pow. ciechanowski). W spotkaniu uczestniczył marszałek Adam Struzik.

 

Szeroki zakres tematów

Podczas spotkania rozmawiano o możliwościach wykorzystania środków na aktywację zawodową młodzieży. Uczestnicy porównali najbardziej popularne kierunki kształcenia zawodowego w szkołach i urzędach pracy. Omówiono również  sposoby aktywacji tej grupy wiekowej na przykładzie poszczególnych powiatów oraz możliwości współpracy między jednostkami polskimi i zagranicznymi.  Zastanawiano się także nad opracowaniem nowych ofert edukacyjnych, obecnymi potrzebami rynku pracy i ich wpływem na stan edukacji zawodowej.

 

Priorytet samorządu

Marszałek Adam Struzik omówił możliwości wsparcia dla jednostek aktywacji zawodowych ze strony samorządu  Mazowsza. Jak podkreślił, jednym z priorytetów realizowanej Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez podejmowanie działań służących dostosowaniu rynku do wymagań nowoczesnej gospodarki, realizowane przez inwestowanie w bazę oświatową, wspieranie instytucji oraz ośrodków edukacyjnych i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i metod nauczania.

 

Grunt to współpraca

Współpraca jednostek samorządowych, instytucji rynku pracy, absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, przedstawicieli szkół i pracodawców docelowo powinna być skoordynowana, spójna i przemyślana. Pozwoliłoby to na wykorzystanie regionalnych uwarunkowań i  atutów, odpowiadałoby na potrzeby lokalnych przedsiębiorstw, a w efekcie stanowiłoby szansę rozwoju szkół zawodowych i wspierało inteligentną specjalizację regionu.

Liczba wyświetleń: 500

powrót