Aktualności

Centrum Badań Biomedycznych otwarte

2015.10.09 15:15 , aktualizacja: 2015.10.13 10:41

Autor: Milena Szymańska (OR), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

  • jedna z pracowni Fot. Milena Szymańska
  • Goście gromadzeni na uroczystości otwarcia, wśród nich członek zarządu Wiesław Raboszuk Fot. Milena Szymańska
  • sprzęt medyczny w jednej z pracowni Fot. Milena Szymańska
  • Laboratorium Diagnostyki Obrazowej Fot. Milena Szymańska
  • Jeden ze slajdów z prezentacji dotyczącej diagnostyki obrazowej Fot. Milena Szymańska

Postęp i rozwój innowacyjnych badań na światowym poziomie – w tym kierunku zmierza Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Pomoże w tym nowo otwarte Centrum Badań Biomedycznych.

 

– Otwarcie Centrum rozpoczyna nowy etap w temacie innowacyjnych i wysokospecjalistycznych projektów z pogranicza medycyny i weterynarii – powiedział członek zarządu województwa mazowieckiego Wiesław Raboszuk – Bardzo się cieszę, że inwestycja, mająca wielkie znaczenie dla zwiększenia potencjału badawczego naszego regionu, mogła otrzymać aż 30 mln zł dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007–2013.

 

Obiekty

Placówkę tworzą trzy nowe laboratoria oraz zmodernizowane laboratorium Kliniki Chorób Koni. Została wyposażona w unikatową aparaturę naukowo-badawczą. Teraz możliwe będzie przeprowadzanie badań chorób i schorzeń niosących zagrożenie dla szeroko rozumianego zdrowia publicznego. To duży krok w obszarze nauk klinicznych i biologii molekularnej.

 

W Laboratorium Diagnostyki Obrazowej powstały: pracownia tomografii i rezonansu magnetycznego, sala demonstracyjna diagnostyki obrazowej, laboratorium biologii molekularnej, hodowli komórek i tkanek, laboratorium nanotechnologii i nanoinżynierii, laboratorium biotechnologii oraz pracownia elektromiografii.

 

Zakres badań

Centrum będzie prowadziło zarówno badania podstawowe obejmujące nauki biomedyczne, medyczne i weterynaryjne, jak też nad lekami, suplementami diety i dodatkami do pasz dla zwierząt w ramach realizowanych projektów  naukowych.

 

Tytuł projektu: Centrum Badań Biomedycznych

Całkowita wartość projektu: 37 257 561,85 zł

Kwota dofinansowania: 30 000 000,30 zł

Beneficjent: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Działanie 1.1. Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego

 

 

RPO WM na uczelni

Do tej pory, w ramach perspektywy 2007–2013, SGGW z unijnego budżetu pozyskała łącznie ponad 42 mln zł dofinansowania, co pozwoliło na rozbudowę Centrum Weterynaryjnego, zdobycie wysokospecjalistycznego sprzętu badawczego oraz na stworzenie Klastra Innowacji w Agrobiznesie.

 

 

Liczba wyświetleń: 453

powrót