Aktualności

O nowym PROW na kongresie

2015.10.06 14:35 , aktualizacja: 2015.12.23 10:02

Autor: Marcin Rzońca, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • Samorzą Województwa Mazowieckiego reprezentowali wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska i dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWM w Warszawie Radosław Rybicki Pobierz: Samorzą Województwa Mazowieckiego reprezentowali wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska i dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWM w Warszawie Radosław Rybicki fot.Marcin Rzońca
  • Przemawia minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki Pobierz: Przemawia minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki fot.Marcin Rzońca
  • Liczni uczestnicy spotkania, wtym 250 wójtów, burmistrzów, przedstawicieli LGD Pobierz: Liczni uczestnicy spotkania, wtym 250 wójtów, burmistrzów, przedstawicieli LGD fot.Marcin Rzońca
  • Materiały promocyjne Pobierz: Materiały promocyjne fot.Marcin Rzońca

Tematy związane z PROW 2014–2020 zdominowały IX Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wchodzimy w nowy okres programowania. O założeniach i zasadach przyznawania środków mówili specjaliści z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

 

Nowa perspektywa

Na zaproszenie Samorządu Województwa Mazowieckiego do Zegrza przyjechało 250 samorządowców i przedstawicieli lokalnych grup działania. Kongres otworzyli minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki, wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska i dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWM w Warszawie Radosław Rybicki. Wprowadzili  gości w zagadnienia nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej i działania PROW 2014–2020 przewidziane do realizacji przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

 

Teoria i praktyka

Zaprezentowano spojrzenie naukowe (dr Mariola Chrzanowska z SGGW „Wpływ wsparcia unijnego na rozwój ekonomiczny i społeczny obszarów wiejskich Mazowsza – stan i perspektywy”) i praktyczne (Marcin Podgórski – dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – „PROW 2014–2020 jako kontynuacja procesu modernizacji oraz rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej i wsi”). Pierwszy dzień IX Mazowieckiego Kongresu Rozwoju Obszarów Wiejskich zakończyły referaty nt. podejścia LEADER i Lokalnych Strategii Rozwoju.

 

Obszary wiejskie

Dzień drugi poświęcono Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich SIR, doradztwu rolniczemu oraz dobrym praktykom obejmującym współpracę z KSOW. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Bernard Mucha, dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Andrzej Kamasa oraz  przedstawiciele LGD Wspólny Trakt, Razem dla Radomki i Przyjazne Mazowsze.

Jesienne spotkanie mazowieckich wójtów, burmistrzów i lokalnych grup działania stało się okazją nie tylko do wysłuchania ciekawych wystąpień, ale także do wzajemnej wymiany doświadczeń i dyskusji nt. oczekiwań wobec nowego PROW.

 

Więcej na http://mazowieckie.ksow.pl/news/entry/7101-o-nowym-prow-na-kongresie.html .

Liczba wyświetleń: 908

powrót