Aktualności

Zmiany w składzie Sejmiku

2015.10.05 15:50 , aktualizacja: 2015.11.24 10:52

Autor: Ewa Chojnowska, (KS), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

  • Radny Jerzy Wielgus Pobierz: Radny Jerzy Wielgus dot. archiwum UMWM

W związku z rezygnacją Michała Dworczyka z mandatu radnego konieczne było uzupełnienie składu sejmiku. 1 października br. jego miejsce zajął Jerzy Wielgus wieloletni pracownik komunikacji miejskiej w Warszawie. Od 2003 r. pełni funkcję przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze. Na dzisiejszej sesji nowy radny złożył uroczyste ślubowanie.

 

Stypendia

Sejmik zatwierdził regulaminy konkursów stypendialnych. Wniesiona autopoprawka pozwala uczniom z rodzin wielodzietnych otrzymać dodatkowe punkty kwalifikujące. Ideą programu stypendialnego „Najlepsza inwestycja w człowieka” jest rozwijanie zdolności, motywacja do dalszej nauki i rozwój edukacyjny uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w województwie mazowieckim poprzez udzielenie wsparcia finansowego. Adresatami mają być uczniowie z wysokimi wynikami w nauce z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki, przedsiębiorczości. Planowane jest przyznanie nie więcej niż 640 stypendiów w okresie od 1 września 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. Regulamin nakreśla, iż nie mniej niż 65 proc. stypendystów stanowić będą uczniowie mieszkający na obszarach wiejskich, nie więcej niż 35 proc. to uczniowie zamieszkujący miasta. Kwota zaplanowana na realizację projektu wynosi 3 441 917 zł.

 

Zadaniem projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół zawodowych zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego. Ubiegający się o stypendium muszą spełniać szereg warunków, wśród których decydujące są wysoka średnia ocen z przedmiotów zawodowych. Zabezpieczone na ten cel fundusze pozwolą na przyznanie 480 stypendiów w okresie między 1 września 2015 r. a 30 czerwca 2016 r. Główną intencją jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego. Pozwoli to uczniom szkół zawodowych podnosić kwalifikacje służące zwiększeniu konkurencyjności na rynku pracy w Unii Europejskiej oraz zmniejszyć liczbę osób bezrobotnych. Kwota ogółem zaplanowana na projekt wynosi 2 581 101,32 zł.

 

Zmiany w budżecie województwa

Sejmik dokonał również zmian w budżecie województwa mazowieckiego na rok 2015 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015–2039, przyznając dodatkowe środki finansowe m.in. na doposażenie szpitali w nowoczesny sprzęt diagnostyczny.

Liczba wyświetleń: 627

powrót