Aktualności

Ku harmonijnemu rozwojowi w UE

2015.10.02 22:10 , aktualizacja: 2017.01.31 10:49

Autor: Aleksandra Prandota, Wprowadzenie: d.matlakiewicz

uczestnicy posiedzenia komisji COTER w Komitecie Regionów Fot. Aleksandra Prandota
Marszałek Adam Struzik podczas  posiedzenia komisji COTER w Komitecie Regionów Fot. Aleksandra Prandota

Jasno sformułowane plany dotyczące przyszłości Europy to jeden z warunków efektywnego reagowania na wyzwania stojące przed poszczególnymi regionami. O europejskiej wizji terytorialnej do 2050 r. dyskutowali w Brukseli członkowie Komitetu Regionów.

 

 

Posiedzenie Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER) odbyło się 2 października. Jak zaznaczono, fakt występowania licznych różnic pomiędzy poszczególnymi regionami wymaga zastosowania odmiennych metod i strategii. Komitet Regionów zwrócił uwagę na zalety i korzyści ze stosowania podejścia ukierunkowanego na konkretny obszar i umacnianie strategii politycznych realizowanych w poszczególnych sektorach.

 

Propozycje nowych wskaźników?

Podczas spotkania pojawiły się argumenty przemawiające za możliwością odejścia od wykorzystania poziomu PKB jako podstawowego wskaźnika dobrostanu. Bardziej miarodajna byłaby interpretacja aspektów gospodarczych, terytorialnych, społecznych i środowiskowych. Ich uwzględnienie dałoby szansę na realną ocenę poziomu rozwoju terytorialnego UE i odpowiednie kierowanie środków finansowych. Nowe rozwiązania nie są jednak oczywiste. Do pokonania jest szereg przeszkód technicznych i politycznych. Różne jest także rozumienie „dobrobytu”, dlatego konieczne okazuje się ustalenie m.in. ram zadowolenia z życia również w oparciu o czynniki subiektywne.

 

Współpraca transgraniczna

To ostatnim punkt poruszany przez zebranych. Jak podkreślili obradujący, za pośrednictwem programu Interreg – w ciągu ostatnich 25 lat – udało się poczynić olbrzymie postępy w ujęciu zarówno makro jak i mikroregionalnym.

Liczba wyświetleń: 482

powrót