Aktualności

W służbie człowiekowi

2015.09.25 14:30 , aktualizacja: 2015.09.28 11:06

Autor: opr.Agnieszka Stabińska, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • Akt nadania sztandaru fot.Krzysztof Lewandowski
  • Przedstzwiciele samorządu województwa z pocztem sztandarowym fot.Krzysztof Lewandowski
  • Msza w kaplicy szpitalnej fot.Krzysztof Lewandowski
  • Wiceprzewodnicząca sejmiku Wiesława Krawczyk i Marszałek Adam Struzik w otoczeniu nagrodzonych fot.Jolanta Nalewajk

W Ciechanowie podwójny jubileusz – 100-lecie szpitalnictwa na tym terenie oraz 30. rocznica przeniesienia szpitala do nowoczesnego kompleksu budynków przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2.

 

Uroczystości rozpoczęła msza święta w kaplicy szpitalnej, podczas której poświęcono sztandar Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. W jubileuszu udział wzięli przedstawiciele Samorządu Województwa Mazowieckiego – wiceprzewodnicząca sejmiku Wiesława Krawczyk, marszałek Adam Struzik i członek zarządu Elżbieta Lanc.

 

Zasłużeni dla mazowieckiej służby zdrowia

Specjalistycznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Ciechanowie sejmik nadał Odznakę Honorową „Zasłużony dla Mazowsza”, a marszałek województwa uhonorował 19 szczególnie zasłużonych pracowników placówki – obecnych i emerytowanych – Medalami Pamiątkowymi „Pro Masovia” za całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego.

 

Promocja zdrowia

Imprezą towarzyszącą był piknik edukacyjno-zdrowotny dla pacjentów, zorganizowany na terenie poradni specjalistycznych szpitala. Można było m.in. uzyskać informacje na temat udaru mózgu, szkoły rodzenia i promocji zdrowia, przemocy w rodzinie, nauczyć się udzielania pierwszej pomocy oraz spotkać wolontariuszy „Szlachetnej paczki” i „Psia spółka”. Zainteresowani wysłuchali wykładu poświęconego historii ciechanowskiego szpitalnictwa. 

 

Z kart historii

Pierwszy ciechanowski szpital zaczął funkcjonować w 1915 r. w budynku przy ul. Płońskiej i zajmował się głównie izolacją i leczeniem chorych zakaźnie. Po I wojnie światowej mieścił się w dwóch budynkach. W okresie międzywojennym utworzono cztery oddziały: ogólny, zakaźny, chirurgiczny i położniczo-ginekologiczny. Istniały: własna kuchnia, pralnia i magazyn.

W 1945 r. zaadoptowano na potrzeby szpitala poniemieckie budynki przy ulicy Sienkiewicza. Funkcję dyrektora objął dr Karol Szwanke. W roku 1975 powołano do istnienia Wojewódzki Szpital Zespolony. Dziesięć lat późnij placówkę przeniesiono do kompleksu budynków przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2. Od listopada 2001 r. funkcjonuje pod nazwą Specjalistyczny Szpital Wojewódzki. Jest największym świadczeniodawcą usług medycznych w subregionie ciechanowskim. Pacjentom zapewnia nowoczesną diagnostykę i terapię. W placówce wykonuje się wysokospecjalistyczne usługi medyczne w 22 oddziałach szpitalnych i 50 poradniach specjalistycznych. Szpital realizuje programy profilaktyczne, w tym m.in. „Szkoła Promocji Zdrowia” i „Zdrowi mieszkańcy to zdrowe Mazowsze”, finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Liczba wyświetleń: 664

powrót