Aktualności

Nowy rok nauki

2015.09.02 10:20 , aktualizacja: 2015.09.02 15:31

Autor: Dagmara Jaworska (WZ), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • Siedziba Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej fot.Leszek Baranowski
  • Poczet sztandarowy przed kościołem w Ostrowi Mazowieckiej fot.Leszek Baranowski
  • Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego, przekazuje piłki dla uczniów liceum fot.Leszek Baranowski
  • Inauguracja roku szkolnego w nowej hali sportowej przy liceum w Ostrowi Mazowieckiej fot.Leszek Baranowski

Prawie 650 tys. uczniów z Mazowsza rozpoczęło dziś naukę. Każdego roku, w wyniku wspólnej decyzji wojewody i Mazowieckiego Kuratora Oświaty, w wybranej szkole na terenie województwa mazowieckiego odbywa się wojewódzka inauguracja roku szkolnego. W tegorocznych uroczystościach zaplanowanych w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej wzięła udział członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc.

 

Zanim zabrzmiał pierwszy dzwonek

Przed rozpoczęciem uroczystości uczniowie wzięli udział we mszy świętej w Kościele WNMP w Ostrowi Mazowieckiej. Oficjalna część inauguracji nowego roku szkolnego, połączona z oddaniem do użytku nowo wybudowanej hali sportowej, odbyła się w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika. Inwestycja została dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Wojewódzkich Wieloletnich Programów Rozwoju Bazy Sportowej. Całkowita wartość inwestycji to 4 191 676 zł, kwota dofinansowania ze środków FRKF wyniosła 840 000 zł.

 

Nowe wyzwania

W Liceum im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej uczy się obecnie 699 uczniów w  24 oddziałach. Szkoła kształci w profilach: humanistycznym,  politechnicznym, ekonomicznym, medycznym i społeczno-prawnym.  W liceum działa obserwatorium astronomiczne, oddane do użytku w 2013 r. Na przestrzeni ostatnich lat uczniowie odnieśli wiele sukcesów  – jako finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych oraz konkursów: fotograficznego, plastycznego i ekologicznego. Placówka obchodzi w tym roku 106. rocznicę powstania.

Inaugurując nowy rok szkolny, członek zarządu Elżbieta Lanc życzyła pierwszoklasistom poczucia bezpieczeństwa, nowych przyjaciół, dobrych nauczycieli oraz spełnienia planów i zamierzeń, uczniom – sukcesów w nauce, kadrze pedagogicznej – satysfakcji z kształcenia młodych umysłów oraz osiągnięć dydaktycznych.

 

Po złożeniu ślubowania przez uczniów klas pierwszych wydarzenie uświetnił program artystyczny w wykonaniu uczniów liceum.

 

W województwie mazowieckim funkcjonuje ponad 3700 szkół; 552 to licea ogólnokształcące. Nadzór pedagogiczny nad placówkami sprawuje Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Liczba wyświetleń: 533

powrót