Aktualności

Obrady Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

2015.07.22 11:30 , aktualizacja: 2015.07.22 11:39

Autor: oprac. Małgorzata Wielechowska, Wprowadzenie: Małgorzata Wielechowska

marszałek Adam Struzik podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Fot. arch. UMWM

O dochodach jednostek samorządu terytorialnego dyskutowali uczestnicy ostatniego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

 

Korzystne zmiany

Jako przedstawiciel Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w nowej kadencji 2015–2018 uczestniczył marszałek Adam Struzik.

 

Podczas posiedzenia, oprócz prac bieżących, strona samorządowa zgłosiła projekt zmiany w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, polegający na przywróceniu części rekompensującej subwencji ogólnej. Chodzi o to, aby samorządom rekompensować ubytki dochodów własnych, które powstają w wyniku zmian ustawowych. Klasycznym przykładem może być podwyższenie kwoty wolnej od podatku, proponowane podniesienie jej do 8 tys. zł w podatku dochodowym od osób fizycznych spowoduje ubytek dochodów o 8,6 mld zł.

 

Szereg spraw

W obradach wzięli udział przedstawiciele m.in. administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego. Omawiali projekty ustaw i rozporządzeń wielu ministerstw, m.in. rolnictwa i rozwoju wsi, spraw wewnętrznych, kultury i dziedzictwa narodowego, edukacji narodowej, pracy i polityki społecznej, zdrowia, gospodarki oraz infrastruktury i rozwoju.

 

Uczestnicy spotkania uzgadniali wspólne stanowiska dotyczące np. kontroli oraz przyznawania wypłaty pomocy finansowej na operacje objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, udzielenia dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych, przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 r. oraz „Programu Wsparcia Bezpieczeństwa Regionu 2022”.

 

Liczba wyświetleń: 422

powrót